Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3401ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,44096
3402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,11003
3403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,81164
3406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,18023
3408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,93795
3409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,77876
3410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,20902
3412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,50923
3413ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,74959
3414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,45535
3415ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,54551
3416ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0779
3417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,32098
3421ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ18,02164
3422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3425ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,24256
3426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,26878
3428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,65967
3429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,81525
3430ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1065
3431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,64983
3434ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,5115
3435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,74322
3437ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,05358
3438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,88227
3439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,31364
3440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,60257
3441ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,35618
3442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,06483
3444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,37345
3445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,96851
3446ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,15163
3447ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3559
3448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,92541
3449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,33946
3452ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,00761
3453ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,01345
3454ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15,65124
3455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3458ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,343
3459ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,73479
3460ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,65241
3461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3462ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,02677
3463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,49636
3464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,57557
3465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,39459
3466ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,97134
3467ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,06415
3468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,98962
3469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,75243
3470ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,11632
3471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,74126
3473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,07388
3474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,05396
3475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3477ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,75259
3478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,11548
3481ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,11941
3482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,39156
3483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3484ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,86491
3485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,01182
3486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3490ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,35581
3491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,74754
3492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3494ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,27847
3495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,16002
3496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,86758
3501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,22273
3502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,30061
3504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,38637
3505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3509ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,29213
3510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,02024
3511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,69359
3512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,13383
3513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,53519
3514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,84527
3515ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,47528
3516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,40435
3518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,96745
3520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,85594
3521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5172
3522ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,19798
3523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,64948
3524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,79237
3525ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,20317
3526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,76682
3527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,82657
3530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,71306
3531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3532ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,12305
3533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3534ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,08718
3535ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,87086
3536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89276
3537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,21273
3538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3539ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,14254
3540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,83306
3544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,41327
3545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,56038
3546ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,68626
3547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,82756
3551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4681
3552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3553ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,3513
3554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,87934
3555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,49936
3556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,45228
3557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,44351
3558ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,69939
3559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0481
3562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,00648
3563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3564ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,48316
3565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,38261
3566ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,17822
3567ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,18655
3568ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,07903
3569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3570ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,04665
3571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,47753
3572ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,16692
3573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,99401
3574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,71594
3575ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,24081
3576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,40058
3577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,72515
3578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3579ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,22137
3580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,27097
3581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,16299
3582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3583ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,91961
3584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1289
3585ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,18705
3586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,84104
3591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,68994
3592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,63439
3593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,91763
3594ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,16553
3595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,86167
3596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,17896
3598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,94686
3599ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,05681
3600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-