Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,53329
3202ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,92832
3203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,791
3205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18,81724
3206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,47087
3210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,70456
3211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,33831
3212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,25305
3213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3215ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,48076
3216ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,05975
3217ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,00627
3218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,56668
3219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,33466
3220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3222ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,29347
3223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,2173
3225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,00146
3226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3228ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,02982
3229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,79233
3230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,83149
3232ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,88115
3233ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ16,36242
3234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,15802
3235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,14736
3237ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16,27848
3238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,06682
3241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,74237
3244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,22638
3249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3251ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ13,94407
3252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3253ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,31574
3254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,02851
3256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,58741
3259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,06619
3260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,94357
3264ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,4569
3265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,85393
3266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,33669
3267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,29114
3268ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,11135
3269ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,76084
3270ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,01667
3271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3273ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,02421
3274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3275ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,1947
3276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,09597
3279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,22403
3283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3284ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,84415
3285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3286ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,82805
3287ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,09849
3288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,87095
3291ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,61917
3292ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,15972
3293ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,50665
3294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,05382
3295ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,00819
3296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,67313
3298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,84062
3299ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,20321
3300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,45204
3303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3304ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,2577
3305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3306ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,09612
3307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,75758
3309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,10642
3310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9943
3312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,75088
3313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,91802
3317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,14419
3318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4642
3320ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,72984
3321ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,22361
3322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5602
3324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3325ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,45111
3326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,31694
3328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,70896
3333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3335ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,95891
3336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5447
3338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1818
3340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,29683
3341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,82204
3342ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ16,98914
3343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3344ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,24786
3345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5873
3348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,928
3351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,29005
3352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7369
3353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99485
3355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5958
3357ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,39101
3358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,66359
3359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,55291
3360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,26823
3361ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,01008
3362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,46027
3363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,08099
3365ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18,06731
3366ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,27929
3367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,18639
3368ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,66407
3369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,69106
3372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,85755
3374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,07236
3381ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,51269
3382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,82375
3383ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ14,62611
3384ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,77387
3385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3386ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,14496
3387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,49505
3388ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17,98094
3389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,00039
3390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,66775
3391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,98748
3392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,89623
3395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,17378
3396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46837
3397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,07289
3398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,15273
3399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,057
3400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-