Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,26286
3005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3007ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2312
3008ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,94757
3009ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,20572
3010ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,02811
3011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,08791
3013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,51208
3015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,05414
3017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,28732
3019ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,1324
3020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3024ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,72073
3025ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,49614
3026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3027ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,33818
3028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3029ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,16976
3030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,26005
3032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3034ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,35207
3035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,29048
3036ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,02717
3037ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,42157
3038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,61576
3041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,50005
3042ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,52145
3043ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,69335
3044ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,73122
3045ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,80502
3046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,23
3047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,17885
3048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,73214
3049ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,03427
3050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,52262
3053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,74874
3054ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0411
3055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,96111
3056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3057ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,25032
3058ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,22664
3059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,10563
3060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,06798
3061ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ13,35778
3062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,47303
3063ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,05115
3064ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,52481
3065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3066ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,19955
3067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,07589
3069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,95832
3070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3072ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,62716
3073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,18382
3074ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,89162
3075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,20566
3076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,78363
3077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,90204
3078ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,12632
3079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,95953
3081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3083ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,43807
3084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,21087
3087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3088ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,09702
3089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,97186
3091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,19252
3092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,21458
3093ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,46269
3094ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,25188
3095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,76467
3096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,54702
3097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3098ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,85729
3099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,43653
3100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,80576
3103ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,00049
3104ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,95191
3105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7072
3106ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,37335
3107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3108ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,96522
3109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44574
3110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,42289
3112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,01572
3113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,77349
3115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,41562
3116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,04441
3117ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,49548
3118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,23042
3122ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,48975
3123ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΣΕΙ19,403
3124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,83576
3125ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,10219
3126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3127ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,59121
3128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3129ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ19,19481
3130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,80077
3131ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,07135
3132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3133ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,06758
3134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,09556
3135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,59315
3137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,43284
3138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9545
3139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,87028
3141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0529
3143ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,26863
3144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,79088
3145ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,46177
3146ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,44673
3147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,20851
3148ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,23999
3149ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ19,0939
3150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9396
3151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,17516
3152ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,35166
3153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,67306
3154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,14559
3156ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,01373
3157ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,21451
3158ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ19,05917
3159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7901
3160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3161ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,18257
3162ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,05474
3163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,35804
3164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,40092
3166ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,69076
3167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,56739
3168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,30581
3169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3175ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,15127
3176ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,08403
3177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,69733
3178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3179ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,69379
3180ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,63964
3181ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,27935
3182ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,11304
3183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3184ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,81253
3185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3187ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,32779
3188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,32244
3189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,63907
3191ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18,79537
3192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,36923
3193ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,06603
3194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3195ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,28552
3196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,20353
3197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,02707