Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,11996
2802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2803ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,08057
2804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,35369
2806ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,94846
2807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,64559
2811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,65625
2813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,48403
2814ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,71559
2815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,02265
2816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,42589
2819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,36186
2821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99406
2823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,95095
2825ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,04581
2826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,79606
2827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,47387
2828ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,67948
2829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,35758
2833ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,33719
2834ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16,09438
2835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2837ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,07301
2838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,01207
2839ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,22788
2840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,24728
2841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2842ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ19,34287
2843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,98619
2844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2845ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,29162
2846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,81564
2847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,27382
2851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,12193
2852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,13335
2854ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ15,24842
2855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,28469
2856ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,55416
2857ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,46849
2858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,35242
2860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15
2861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,89388
2862ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,12469
2863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,53029
2864ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,29089
2865ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,80234
2866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,23749
2867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,62789
2869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,64446
2870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0908
2871ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ18,11768
2872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,23203
2873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,49377
2874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,22035
2875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,87199
2876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,38692
2877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,51506
2879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,14723
2880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,79125
2881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,55475
2882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6582
2887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,22904
2888ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,53891
2889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,44784
2891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,61748
2892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2895ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,21156
2896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,72576
2901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,22148
2904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,44931
2907ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,26008
2908ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,23064
2909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,22275
2910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2924
2913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,75517
2915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,57602
2917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,10857
2918ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,37834
2919ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,46611
2920ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,27421
2921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,77808
2922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,12641
2923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2925ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ18,99567
2926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2927ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,22014
2928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,13404
2929ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,7279
2930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,58788
2934ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,26763
2935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,19472
2939ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,03544
2940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,89198
2943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,63498
2945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,08798
2947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,88512
2949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,41326
2953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,76163
2955ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,5633
2956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,74726
2957ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,82529
2958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,35268
2960ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,49934
2961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,06493
2963ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,07029
2964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,97973
2965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,20451
2966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,02544
2970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,24999
2973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,21041
2974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,42365
2977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,63689
2979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,00519
2980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,03202
2982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,53909
2983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,79109
2984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,42765
2985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,36642
2986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2987ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,46153
2988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,14733
2989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,22703
2990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,84926
2991ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,29443
2992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,85613
2993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,92913
2995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2996ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,88463
2997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,51339
2998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,44536
2999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,59551