Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2604ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,27069
2605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2606ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,44867
2607ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,22541
2608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,96586
2609ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,03033
2610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,77177
2612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,32108
2615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7081
2616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,38975
2617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,13778
2618ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,32802
2619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,90622
2621ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15,62774
2622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2623ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,46151
2624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,07692
2625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,89097
2627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4998
2628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2631ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,1552
2632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,84669
2635ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,62195
2636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,77569
2639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,10414
2641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,12314
2644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,14226
2645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,81814
2651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,67633
2652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,70923
2654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,06536
2655ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,20309
2656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,07271
2657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,98609
2658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,00859
2660ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,82125
2661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0205
2662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,25983
2664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,82549
2668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,97101
2669ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,28901
2670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,23453
2672ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,31127
2673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,03107
2674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2676ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,12334
2677ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,32544
2678ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18,88488
2679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,30363
2680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,62878
2681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,97561
2682ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,02603
2683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,26878
2684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0161
2685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2686ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,55544
2687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1754
2688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,05975
2689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2691ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,32394
2692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7692
2696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,49385
2697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,85086
2698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,60559
2700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,64594
2701ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,91102
2702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,58103
2704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,46586
2705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,85367
2707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,38239
2709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,72265
2711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,01451
2714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,15123
2717ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,06243
2718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2719ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2994
2720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,88106
2722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,34686
2723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98694
2724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,26424
2725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,26102
2726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,97145
2727ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3583
2728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,37922
2731ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,44701
2732ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,33149
2733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,54032
2734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,09449
2735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2738ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ14,00314
2739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2741ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,23579
2742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3236
2743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,06287
2747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,62558
2748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,94955
2750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99989
2752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2753ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ14,23622
2754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,19762
2755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8734
2756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2757ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,971
2758ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,07169
2759ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,61468
2760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,67294
2761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,47787
2762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2763ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,04988
2764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,47786
2765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,42706
2766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,07856
2767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,59212
2768ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,05423
2769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0345
2770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,00138
2771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,41039
2772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,70632
2773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,71059
2774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,76596
2775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,64006
2776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,97823
2777ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,58198
2778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,01608
2779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,85935
2780ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,78734
2781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,57014
2782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,57836
2783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,43495
2784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,75964
2785ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19,11824
2786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,73864
2787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,14053
2790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,52044
2791ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,97855
2792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,368
2793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2794ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,28181
2795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,52008
2796ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,38699
2797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,57193
2798ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,13836
2799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,54008
2800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-