Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,28867
2403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,31359
2404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2405ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,7556
2406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,23289
2407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,15251
2408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2409ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,87728
2410ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,66423
2411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,81013
2412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2415ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,4005
2416ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16,61408
2417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,57544
2418ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ20
2419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,08316
2420ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,72948
2421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,37617
2422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,50415
2423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,90743
2426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,20687
2427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2428ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,36959
2429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,212
2430ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,69563
2431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,35758
2432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,60859
2435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,77258
2437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,07581
2440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,81849
2443ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,28676
2444ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,33757
2445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0131
2446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,53041
2448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,53899
2449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,34309
2450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,77187
2453ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,02948
2454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,75353
2456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,61142
2457ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,05152
2458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,13657
2460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,42332
2461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98668
2464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2465ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,33799
2466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,99394
2467ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,46436
2468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2469ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,17507
2470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,86689
2472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,93905
2474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2475ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,58866
2476ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,32758
2477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,82965
2478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2479ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19,12842
2480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2482ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ15,98473
2483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2484ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,16658
2485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,12355
2486ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,49278
2487ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,17359
2488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2489ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,41595
2490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2491ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,96647
2492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,36589
2494ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,90883
2495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8851
2496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,15304
2497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,04733
2498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,57439
2499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2502ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19,39496
2503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2504ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,44586
2505ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,02681
2506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,00119
2507ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19,01362
2508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,57617
2509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2510ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,51528
2511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,03111
2512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,31925
2513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3784
2514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2516ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,14233
2517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,89561
2518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,37878
2520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2521ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,91669
2522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,34079
2524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,36401
2525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2526ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,31797
2527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,19977
2530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,28724
2531ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,28695
2532ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,1344
2533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99894
2535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,50041
2536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98636
2538ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,59962
2539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,98011
2540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2309
2543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,56391
2544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6836
2546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,74456
2548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,48647
2550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,55876
2551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,33732
2552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,77441
2554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,38414
2555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2556ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,03652
2557ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1769
2558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4253
2560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,72528
2561ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΥ19,31169
2562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,99417
2563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,05761
2564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1739
2565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6473
2567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,68036
2569ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,89801
2570ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,07198
2571ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,70734
2572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,64653
2574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,09173
2576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,09201
2577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2582ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,06051
2583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2584ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,41961
2585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,44396
2588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,30852
2589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,18382
2591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2592ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19,08266
2593ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,11859
2594ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,11533
2595ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,05802
2596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,31299
2600ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,33335