Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3175
2203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,45581
2205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,40568
2206ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,34467
2207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18,5237
2208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,78125
2210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1711
2211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6445
2213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,43346
2214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2215ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,89402
2216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,48234
2221ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,41913
2222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,59197
2223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,43162
2224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2225ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ19,10621
2226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2231ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ18,8141
2232ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,09214
2233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,47533
2234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2238ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,05214
2239ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,8107
2240ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,75433
2241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,04319
2242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2243ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,0123
2244ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,62388
2245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1047
2246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,99795
2247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,87408
2250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,28001
2251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1893
2252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2254ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,7991
2255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,15232
2256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,957
2258ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,20141
2259ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,97013
2260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2261ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,30374
2262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2263ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,82522
2264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,75839
2265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,15697
2266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,30714
2267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,37791
2268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2269ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,92563
2270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,76957
2273ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3562
2274ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,3561
2275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,58361
2277ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,45258
2278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,96912
2280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,86714
2281ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,21188
2282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2283ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,30795
2284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1584
2285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,68724
2286ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,50279
2287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,50846
2288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,16216
2289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2290ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,87328
2291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3296
2292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,68278
2294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,38022
2295ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,65051
2296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2297ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,61544
2298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2299ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,0985
2300ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,38627
2301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,19866
2302ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,20314
2303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,99976
2304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,82835
2305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,27643
2306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,54045
2311ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,75132
2312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2315ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,49495
2316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,48372
2318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,52498
2319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2323ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,20879
2324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,77036
2326ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,67494
2327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,53819
2328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,81159
2330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,75883
2331ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,80005
2332ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,43262
2333ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,92551
2334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,77389
2342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,90687
2345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,11561
2346ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,28644
2347ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,13253
2348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98304
2351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,71005
2352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46188
2353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,52038
2354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,88489
2356ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ18,09745
2357ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ16,47599
2358ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,07161
2359ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,01858
2360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,56926
2361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2362ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,54178
2363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,10467
2364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2366ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,84168
2367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,58537
2369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,75687
2370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2372ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,71468
2373ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,76752
2374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,84458
2376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,90655
2377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,48422
2380ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,98083
2381ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18,85227
2382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,53451
2383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,06252
2384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,39028
2386ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,93639
2387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,61248
2388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2389ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,59003
2390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4706
2391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,03927
2392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,65327
2393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2394ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,58426
2395ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,06838
2396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2397ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,07963
2398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-