Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2001ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,16349
2002ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,76557
2003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,78345
2004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2005ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,09055
2006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,15768
2008ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,04146
2009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,18121
2010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,56306
2011ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,11356
2012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,39965
2014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,34435
2015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,51374
2017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,39774
2018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2019ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,53188
2020ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,07499
2021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2022ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,37602
2023ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,75176
2024ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,96385
2025ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,28898
2026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,42373
2027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6179
2030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,15689
2031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,23915
2032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,64425
2033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2114
2034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,63518
2035ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,10567
2036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2037ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,44716
2038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,39167
2039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2040ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,4449
2041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,63603
2044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,99999
2045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,47568
2047ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,26894
2048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,47331
2049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,64719
2050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,49231
2054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,77692
2055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2056ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,13875
2057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,47489
2058ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,04891
2059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,08593
2061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,21375
2062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,47701
2065ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,78571
2066ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,20095
2067ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,01823
2068ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,24565
2069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,62991
2071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,08129
2073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2077ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,10594
2078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,43297
2079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,65013
2081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89115
2082ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,19939
2083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,18717
2084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,52621
2086ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,13072
2087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,21735
2091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,8466
2092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3916
2093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,82643
2094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,67885
2095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,23535
2096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,98134
2100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44514
2101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,41169
2102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,25408
2103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,99433
2104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,00797
2107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2108ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,30793
2109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,37303
2111ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,60904
2112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2113ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,37827
2114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,63102
2115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,23327
2117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2118ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,69463
2119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8526
2121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,99179
2122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,69413
2123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,45385
2124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,61571
2125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8339
2126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44
2128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2347
2129ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,37716
2130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,12136
2131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,08105
2132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,49831
2133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,20412
2135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,57941
2136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,98311
2137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,83566
2138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2140ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,04759
2141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,70219
2142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,34038
2144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,04003
2145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,38554
2146ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13,86171
2147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,11135
2148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,97579
2149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,64297
2150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,31439
2151ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,43307
2152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8602
2153ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,49803
2154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,46335
2155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,85903
2156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,27568
2157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,99113
2159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2161ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,87738
2162ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,05771
2163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89343
2165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2171ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,2559
2172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2174ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,99968
2175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,65343
2177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46129
2178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,88974
2179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,35455
2180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,50146
2181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2182ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,05199
2183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,02194
2185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2186ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,01245
2187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2874
2188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,08008
2189ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,12197
2190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,79225
2191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,56781
2192ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,89789
2193ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,43794
2194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2326
2195ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,92204
2196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,96439
2199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,59292