Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,24584
1803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,07465
1805ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,23005
1806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,24256
1808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1809ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,93293
1810ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,63067
1811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1812ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,29543
1813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,48357
1815ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,57222
1816ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,0075
1817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,62368
1819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,66118
1822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,04593
1823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1824ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,8444
1825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1826ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,13561
1827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1833ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ17,73941
1834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1835ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,48622
1836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,51262
1837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2775
1839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,89992
1840ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,74052
1841ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,34245
1842ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,2871
1843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,47314
1845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,85252
1846ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,19993
1847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1849ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,274
1850ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,03342
1851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,58592
1852ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,36181
1853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,25524
1855ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,70442
1856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99347
1859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,91803
1860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,48726
1861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,94152
1863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,73957
1865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,63898
1866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,64709
1867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,22266
1870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,89369
1875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7782
1876ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,0158
1877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,94911
1878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,10811
1881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1882ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ16,99813
1883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,93352
1885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,78155
1886ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,58758
1887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,61543
1889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1890ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,09888
1891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,83348
1892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,033
1894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,00999
1895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,29557
1896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,47349
1900ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,71121
1901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1903ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,22664
1904ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,74551
1905ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,18815
1906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,59788
1907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1908ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,12651
1909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,47609
1910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1911ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,43259
1912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,81907
1913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4445
1917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,77317
1918ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,11724
1919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5846
1920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1921ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,57802
1922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,98179
1923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,86447
1925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,11812
1926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,95592
1927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,23993
1931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,85162
1933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,25505
1934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1936ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,67729
1937ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,39539
1938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,00842
1940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1942ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,90258
1943ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,02829
1944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,65424
1945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,92632
1947ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,51245
1948ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,40629
1949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98373
1951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6073
1952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1953ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,00038
1954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1956ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,322
1957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,00107
1960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,18504
1961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,97971
1962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,33523
1964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,48882
1965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,21311
1966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1967ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,46785
1968ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,02272
1969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1970ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,6205
1971ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,07955
1972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,39447
1975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2288
1979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1982ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,6434
1983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,61104
1984ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ17,57755
1985ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,03969
1986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,04713
1987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,22799
1988ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,91574
1989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,55977
1991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1992ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,43735
1993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4005
1997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7055
1999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,48095
2000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-