Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,49973
3ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,66967
5ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,82175
6ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,46596
8ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
10ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,17785
11ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
12ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
13ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,54631
14ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,77528
15ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,35538
16ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,34116
17ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,06316
18ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,57262
19ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
20ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
21ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,3571
22ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,52607
23ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
24ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,64657
25ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
26ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,00744
27ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,90006
28ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,22327
29ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,09263
30ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
31ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,06051
32ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
33ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
34ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,27967
35ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,36538
36ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
37ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
38ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
39ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
40ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,25567
41ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,93255
42ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
43ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,40122
44ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,78271
45ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,08231
46ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
47ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,26862
48ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,38269
49ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,67225
50ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,7252
51ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,2482
52ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,74036
53ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,85713
54ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
55ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
56ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,16875
57ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,39391
58ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,05718
59ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,93924
60ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
61ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,02537
62ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
63ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,1917
64ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
65ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,93151
66ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,90699
67ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,94994
68ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
69ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,04431
70ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,49746
71ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,78609
72ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
73ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,07372
74ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
75ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0937
76ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
77ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,54346
78ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
79ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,99444
80ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,34789
81ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,525
82ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,23736
83ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
84ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,11789
85ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
86ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,44409
87ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
88ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
89ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
90ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,17084
91ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7862
92ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5436
93ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9418
94ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,65483
95ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,89993
96ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,26067
97ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
98ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,04736
99ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
102ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,95557
103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,38993
104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
106ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,15426
107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,11794
108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,03989
109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,76753
110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,56506
111ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,70081
112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
113ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,40964
114ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,69504
115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,32286
118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,40994
120ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,47799
121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,08368
122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,80103
123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5159
124ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,50085
125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,35243
126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,05138
127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,59997
129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,67627
130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,98503
131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,47328
132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,03841
133ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,61334
134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1336
135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,04629
137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,647
138ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,15766
139ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,87752
140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,40906
142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,43881
145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,48673
146ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,29517
147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,21848
150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5349
152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,85313
154ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,21818
155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,86547
156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,57156
158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,14229
159ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,86606
160ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 2 έτη (ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,68401
161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,94877
162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,61675
164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,42487
165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
167ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13,72813
168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,78675
173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
174ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,73938
175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
176ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,24788
177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,81472
178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,57095
182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,50484
183ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,01284
184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
185ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,96842
186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,79453
187ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,06239
188ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,465
189ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,54223
190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,41199
191ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,43283
192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,55532
194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,90548
195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,15178
196ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,73924
197ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,44209
198ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,02592
199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-