Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6736
1602ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,2271
1603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8238
1604ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0398
1605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1606ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,5968
1607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5612
1608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,968
1609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4746
1612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1364
1613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9797
1614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6765
1616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7287
1617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6468
1618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8807
1621ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,712
1622ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,1047
1623ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,3895
1624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8695
1626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5316
1630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8848
1631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0424
1635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5352
1637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3497
1639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4218
1640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4287
1643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6783
1644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2982
1645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1646ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6585
1647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5941
1648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8634
1652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7817
1655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5008
1656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6252
1659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5154
1661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0192
1662ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1429
1663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1792
1664ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,0361
1665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5115
1666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1670ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1535
1671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2752
1672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6179
1673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8847
1674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6414
1675ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1166
1676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8788
1677ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,5685
1678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6597
1679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,4568
1680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7571
1681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2742
1682ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,2905
1683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1684ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,3497
1685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3402
1686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5652
1687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8252
1689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6774
1690ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,5674
1691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81
1693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1113
1696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4272
1699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6219
1701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1703ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,5724
1704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1049
1705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8745
1706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,7328
1710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2244
1712ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,3025
1713ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,1748
1714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7247
1715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6108
1716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3531
1717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2657
1718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2622
1719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8781
1723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,95
1724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2906
1727ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,4768
1728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7545
1730ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,7818
1731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3483
1732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9721
1734ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8333
1735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,276
1739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,591
1741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4607
1742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4813
1743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1132
1746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3474
1747ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,9532
1748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9646
1749ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ17,3239
1750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3823
1751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1752ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0477
1753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9969
1754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1756ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,2363
1757ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2973
1758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0393
1759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7242
1760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2397
1761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7466
1762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,307
1764ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0462
1765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4166
1767ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4296
1768ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,4603
1769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1484
1773ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1583
1774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0932
1775ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,3219
1776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2823
1782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1786ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ15,8806
1787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3619
1788ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,9425
1789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3116
1790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1791ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,8558
1792ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,5635
1793ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,1359
1794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,822
1795ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1393
1796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8534
1797ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,6353
1798ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,059
1799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0991
1800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3313