Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1402ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,2074
1403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7526
1404ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,6375
1405ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,4807
1406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3115
1408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1412ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,7451
1413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1414ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,1801
1415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5713
1416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1417ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2592
1418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1419ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,7385
1420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,178
1421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8161
1423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7171
1426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,241
1428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9699
1429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0343
1431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8287
1438ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,1721
1439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0252
1441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1442ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,4042
1443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0759
1445ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9682
1446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0639
1449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1450ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,2562
1451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4554
1453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1454ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,0246
1455ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,155
1456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3613
1458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5778
1460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8123
1462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4042
1463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8233
1464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5933
1465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7778
1467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8139
1468ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0955
1469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4135
1470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3802
1472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8262
1474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8059
1479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,992
1480ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,0152
1481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1218
1482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0509
1483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9153
1484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5509
1485ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,4238
1486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4159
1487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9717
1489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4603
1490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0112
1491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4024
1492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6256
1493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3206
1494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1384
1495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0415
1497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5825
1499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1502ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,9196
1503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9293
1504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1253
1506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0428
1508ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,4148
1509ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15,0134
1510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1727
1511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1513ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0531
1514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1515ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0929
1516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4498
1518ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,7912
1519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,648
1520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5826
1522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5175
1523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1629
1524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6198
1525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6363
1528ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,2103
1529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3067
1531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1533ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,8858
1534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,341
1537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,517
1538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0763
1540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1542ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2653
1543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6933
1546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7346
1547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8316
1550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6455
1551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2218
1552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,418
1553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,539
1554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1556ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,3279
1557ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0606
1558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0968
1560ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,658
1561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6464
1562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1864
1563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1564ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,6974
1565ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,7802
1566ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,1464
1567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5748
1568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8218
1570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1434
1572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1573ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,6403
1574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6322
1576ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1589
1577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6186
1578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8142
1579ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,2301
1580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1583ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,4542
1584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2634
1585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5055
1587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0205
1589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0621
1591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6018
1592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1593ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1798
1594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2088
1595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2016
1596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0924
1597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8465
1600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0408