Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1201ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,0227
1202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3184
1203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5328
1206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0629
1207ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,3307
1208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16
1209ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,243
1210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1434
1214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1217ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0958
1218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4904
1222ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,212
1223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9141
1225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2767
1226ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15,3331
1227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3146
1228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4861
1229ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1093
1230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,9376
1231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0916
1233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1932
1234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4949
1236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3147
1237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4175
1238ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4805
1239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4183
1240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9882
1241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7542
1243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0437
1244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5849
1245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8526
1246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7569
1247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8147
1248ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,8736
1249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,756
1250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5583
1251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1722
1253ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,8739
1254ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ14,1172
1255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9624
1259ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,99
1260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3273
1261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8244
1262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6743
1267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6526
1269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9
1271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0786
1272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7498
1274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4185
1276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,075
1280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9479
1281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5046
1282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1754
1283ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1545
1284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0117
1290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4747
1292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3577
1294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0616
1295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,7341
1297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9303
1298ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0952
1299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3783
1300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6112
1301ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19,0959
1302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5695
1303ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6868
1304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,366
1305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8719
1307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8111
1308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0512
1309ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,5071
1310ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7348
1311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8198
1312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4357
1313ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,4968
1314ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,5622
1315ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,9178
1316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9162
1317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4979
1318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,029
1319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3162
1322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3223
1323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,837
1324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,737
1325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0068
1326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5074
1329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7865
1332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1333ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2872
1334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6091
1335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6703
1336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2966
1338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2401
1339ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2486
1340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,7748
1341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,5991
1342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2579
1343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5081
1344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4011
1345ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,4266
1346ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,4123
1347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7012
1349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1741
1352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9111
1354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1355ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,2699
1356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,353
1357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4209
1359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1843
1360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1221
1361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2346
1362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3083
1363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2742
1365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1366ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,8546
1367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6788
1368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5256
1369ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,3275
1370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2816
1372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2867
1373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7221
1375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0431
1376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7597
1378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1329
1379ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,7836
1380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0304
1381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1189
1384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7793
1387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1388ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,5962
1389ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,4676
1390ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,3497
1391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2139
1395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9525
1396ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,3995
1397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7545
1399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8226