Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7108
1002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0364
1003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8901
1005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7144
1007ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,5792
1008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1192
1009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0992
1010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9567
1011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1425
1014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,892
1015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9908
1017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,782
1020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6179
1021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6086
1022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0154
1023ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,7999
1024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5603
1025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3029
1026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6237
1027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5147
1030ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,6774
1031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1114
1032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9162
1033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1035ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,6516
1036ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,5247
1037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3509
1040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1042ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1646
1043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3467
1044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1045ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4091
1046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6449
1047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2912
1048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,878
1049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0311
1050ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9451
1051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,5171
1052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3468
1054ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,32
1055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1056ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,1418
1057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2781
1059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4077
1060ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1479
1061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9698
1063ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9281
1064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0926
1065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3161
1066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1067ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9063
1068ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,303
1069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2127
1070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,108
1072ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,2804
1073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0515
1075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5247
1076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1077ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,5231
1078ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,7029
1079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6559
1082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6493
1083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7507
1084ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ19,0064
1085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4439
1086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,059
1087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9498
1090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9788
1091ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,6911
1092ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,4123
1093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1076
1096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1098ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,8534
1099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3745
1100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9605
1101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0944
1103ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1793
1104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1106ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0179
1107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7916
1108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2656
1109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8198
1110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,1419
1111ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,4386
1112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1113ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,7993
1114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0214
1115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,376
1116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4055
1117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1118ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0656
1119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6721
1120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4616
1122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3261
1123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7951
1124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0665
1127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9768
1128ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,8587
1129ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,6332
1130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7571
1131ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7154
1132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5299
1138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3645
1140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7959
1141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,164
1142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1144ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19,0146
1145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1758
1146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1147ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1686
1148ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,166
1149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1518
1151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9111
1152ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0989
1153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4472
1155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3709
1156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1963
1157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4827
1158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5004
1160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1162ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0595
1163ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,5135
1164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1165ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1253
1166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,839
1167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6792
1169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7957
1170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1171ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,3768
1172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7317
1173ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2995
1174ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,3535
1175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9507
1176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6957
1179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1312
1180ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,5532
1181ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,2035
1182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1183ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,3622
1184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7293
1187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4946
1188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1189ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,4081
1190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0039
1191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,478
1193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0379
1195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3335
1196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4266
1197ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2415
1198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5511
1200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-