Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0635
802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3721
804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8099
806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1875
810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8396
811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2886
812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2759
813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5879
814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8785
815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2312
816ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,4214
817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,931
819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5356
821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8735
822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3161
824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8204
825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1742
827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2078
829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,4058
831ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,2889
832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5982
833ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,601
834ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,3679
835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6934
836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
837ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,3197
838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6078
839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2005
841ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2489
842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
846ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,6553
847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9123
848ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0916
849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4835
850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8524
851ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,6412
852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
853ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,3433
854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4204
855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9209
856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9357
857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8694
858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6586
859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0881
862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5571
863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9665
865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9873
873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7751
874ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 2 έτη (ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,0706
875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7673
876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2314
877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2457
878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2075
879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0494
882ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ15,3669
883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0459
884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,909
887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9313
888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3385
891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1592
893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8721
897ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1907
898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
900ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,1023
901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0652
902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9004
903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6326
904ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,9214
905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4407
906ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,1975
907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3926
908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9331
909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6031
910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
912ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,021
913ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,5487
914ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,3564
915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6227
916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
917ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,8132
918ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,9032
919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2612
920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
922ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9681
923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8961
924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6284
927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9127
928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7634
929ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,8677
930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2337
931ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,2913
932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8874
933ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,8599
934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5521
938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,887
940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6503
941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2361
943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
947ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,9997
948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2469
949ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0598
950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8623
952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4403
957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9883
959ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,0989
960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0084
961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,686
964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9614
965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6013
966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
967ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,1737
968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,797
969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,788
973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,338
974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1703
975ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1078
976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,94
977ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,1418
978ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1035
979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
980ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,4497
981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
983ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,0538
984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1661
985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7252
986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,409
987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7203
988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9044
989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0362
990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6843
991ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,1437
992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,42
993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2186
994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,278
995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9581
996ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ11,6019
997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1888
998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0092
999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4301
1000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-