Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4564
9602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,759
9603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1948
9604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7694
9605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,333
9608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7966
9609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2456
9610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,325
9611ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0373
9612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9613ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,7641
9614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2349
9616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6331
9617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,922
9618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3213
9619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9620ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1012
9621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9528
9623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6325
9624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6406
9625ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,4695
9626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7306
9628ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,4512
9629ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1708
9630ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3502
9631ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,065
9632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0728
9633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7245
9634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1135
9635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8003
9636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8161
9638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5092
9639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4822
9642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7864
9643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5687
9644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7314
9645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9646ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2544
9647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3065
9648ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,266
9649ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0985
9650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0892
9652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9653ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,7726
9654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3089
9655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3659
9657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1545
9659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2691
9660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7563
9664ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,5701
9665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4175
9666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1609
9667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3179
9668ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,1458
9669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9164
9670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0888
9671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8139
9672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9644
9673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6466
9674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9675ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2838
9676ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,2621
9677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5886
9678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0195
9680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3324
9681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4818
9682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9683ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,0281
9684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5114
9685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3412
9689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8873
9690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8807
9692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,3508
9694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0603
9696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1474
9698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5214
9699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0366
9703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4259
9704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6333
9705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9707ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1494
9708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5959
9709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,579
9712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7878
9713ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ18,8674
9714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8922
9715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7238
9717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2843
9722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5746
9723ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0223
9724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9726ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,8307
9727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8741
9728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9285
9733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9719
9734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2899
9735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,442
9736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8584
9737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3881
9738ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,6264
9739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9246
9740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5788
9741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2743
9742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6085
9749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5417
9750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1637
9751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5342
9752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7633
9753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9754ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,089
9755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4776
9756ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3093
9757ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ19,0286
9758ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,2827
9759ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,011
9760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9761ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7007
9762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1127
9763ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,167
9764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0796
9765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6768
9766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,428
9767ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,6893
9768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1897
9770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,797
9771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9629
9773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-