Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9402ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,0903
9403ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1177
9404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3103
9406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6762
9407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1108
9409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,929
9410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9906
9411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8229
9412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8105
9414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3133
9415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7054
9416ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,4018
9417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9418ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,9971
9419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,227
9420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,332
9421ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6017
9422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3062
9423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,692
9424ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0619
9425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0047
9428ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0905
9429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8744
9430ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,2653
9431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3299
9433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1785
9435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8814
9436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7922
9437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,655
9438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4323
9439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2003
9440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9351
9441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0261
9442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9443ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4397
9444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8705
9445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1874
9447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8849
9448ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,118
9449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,372
9450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7562
9452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0832
9454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5378
9455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2757
9457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9458ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,5621
9459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6455
9460ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,3098
9461ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,0563
9462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,4715
9463ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,2056
9464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,671
9465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0127
9468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1129
9470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,39
9471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1782
9472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2032
9475ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,776
9476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,7225
9477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9311
9478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4008
9479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9815
9480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6995
9482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9064
9483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8807
9485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5471
9486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7306
9487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4199
9488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3595
9490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2902
9491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8911
9495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,327
9497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0137
9498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4947
9499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8414
9500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,963
9501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,105
9502ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,3085
9503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8353
9504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2345
9507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,883
9508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9703
9509ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,0304
9510ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8526
9511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3399
9512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1591
9513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3175
9514ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1448
9515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1635
9516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,855
9517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5529
9518ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0607
9519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9522ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,5576
9523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6034
9524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9336
9525ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,9898
9526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5823
9528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1955
9532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9631
9534ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ17,6859
9535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3583
9538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7925
9539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,329
9543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9544ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,2015
9545ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2282
9546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0791
9548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0263
9550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6186
9551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9552ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,1129
9553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,066
9554ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,5949
9555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4405
9556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6676
9557ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,7401
9558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,617
9559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6423
9560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7526
9561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8764
9562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2354
9564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,654
9565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2737
9566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,1385
9568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7675
9569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9689
9570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0887
9571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5581
9572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8315
9573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1576
9574ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1035
9575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0379
9579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2202
9580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,842
9583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,249
9584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8208
9585ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,4086
9586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,872
9588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,701
9589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9591ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,1439
9592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2241
9593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5134
9594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7224
9596ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,8104
9597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9409
9598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9599ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,5695
9600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2018