Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5924
9202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9204ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6718
9205ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,3641
9206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9207ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,078
9208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9993
9209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9212ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,5047
9213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9897
9217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1749
9219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0322
9222ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,9457
9223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7907
9224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1064
9225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9226ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,217
9227ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,1637
9228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7024
9231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6948
9233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,7998
9235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3234
9236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9237ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19,0869
9238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6653
9240ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,9343
9241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7826
9244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1774
9245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6189
9247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3006
9250ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,0501
9251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8049
9253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9623
9254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9133
9255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,2279
9256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2924
9257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2263
9261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7072
9262ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,7789
9263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6687
9264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,056
9265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4065
9266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6583
9268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2766
9271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9273ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,6019
9274ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1297
9275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0435
9277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5835
9278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1094
9279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9514
9282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9449
9284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,568
9286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6367
9288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7486
9289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6242
9290ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,9579
9291ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18,6899
9292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0293
9293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7463
9295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,937
9297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3915
9300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0246
9302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4159
9305ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,175
9306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5082
9307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9451
9308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9309ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2724
9310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,207
9311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2703
9312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,024
9314ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,4678
9315ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1702
9316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9319ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,9316
9320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0577
9321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8755
9322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,103
9323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6315
9324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9325ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,5812
9326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3631
9327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2096
9329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7673
9331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6862
9335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1348
9336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9337ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,8287
9338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9340ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,636
9341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,5219
9342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0768
9343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2802
9344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,862
9345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9866
9346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,252
9348ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,4671
9349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,232
9351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0427
9352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1753
9353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,269
9354ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,721
9355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3142
9356ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7852
9357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3327
9358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5609
9359ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,5338
9360ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,3142
9361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2642
9362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6095
9363ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,6204
9364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1683
9365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7522
9366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2839
9369ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0474
9370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8758
9371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0021
9373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6237
9374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0683
9375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2205
9376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,961
9377ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,69
9378ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,0783
9379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1828
9381ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,7661
9382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0118
9386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7471
9387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7408
9390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2797
9392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5467
9393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1123
9394ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,039
9395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2586
9396ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,555
9397ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,6621
9398ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0995
9399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-