Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2554
9002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0886
9004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1243
9006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9007ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,7153
9008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9955
9009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2227
9010ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,3464
9011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,107
9013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4967
9014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5471
9015ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7107
9016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9017ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,1929
9018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8843
9019ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0733
9020ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,0159
9021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2876
9022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9024ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1639
9025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9842
9027ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1953
9028ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΣΕΙ19,3879
9029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6055
9030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4555
9033ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9662
9034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1618
9035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9811
9036ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,3423
9037ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8375
9038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7586
9039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9635
9040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3491
9041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4339
9042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,4382
9043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9045ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ18,9892
9046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2476
9048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8565
9049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9050ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,2674
9051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9053ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,7181
9054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2736
9055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6336
9057ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,534
9058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6644
9059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9060ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,3554
9061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7466
9062ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,2638
9063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2515
9064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9065ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,5534
9066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5987
9067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8908
9068ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3139
9069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,972
9070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3287
9071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9632
9072ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1701
9073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4381
9075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7338
9076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1783
9077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9079ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0974
9080ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,7243
9081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8922
9083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0454
9084ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1497
9085ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,8561
9086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9088ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ18,377
9089ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0587
9090ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,6073
9091ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,4131
9092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2082
9094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,721
9095ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,5106
9096ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,7599
9097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3807
9098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9632
9099ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8365
9100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3543
9101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6696
9102ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,2868
9103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9104ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0472
9105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6423
9106ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,4558
9107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1214
9109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2911
9110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4226
9111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1437
9112ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,7596
9113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1388
9114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9641
9116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6772
9117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3827
9118ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,9627
9119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9120ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9143
9121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6343
9122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7296
9123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,066
9124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3365
9126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1988
9127ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4673
9128ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2838
9129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8254
9132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0117
9133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5431
9134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2361
9135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0392
9136ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,8146
9137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9019
9141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9788
9144ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,176
9145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5948
9146ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 2 έτη (ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ14,6562
9147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0577
9148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5227
9150ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 2 έτη (ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ14,6337
9151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0116
9152ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,874
9153ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9367
9154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3012
9155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1156
9156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5551
9157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9158ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1813
9159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8682
9161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1463
9162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0217
9164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6262
9165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9166ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8695
9167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8903
9168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1377
9170ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,2492
9171ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3038
9172ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,4409
9173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4209
9174ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,1676
9175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7014
9176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1036
9177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9179ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1394
9180ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,185
9181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9182ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,5804
9183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6665
9186ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,9511
9187ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,241
9188ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,1706
9189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2197
9190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1182
9191ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,2728
9192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1112
9196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8791
9197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,345
9198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7878
9199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-