Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9218
8802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7817
8803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1123
8804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2072
8805ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,8237
8806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4516
8807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5779
8808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8436
8809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1409
8810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0024
8812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8432
8815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2154
8817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2428
8819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8821ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,985
8822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9888
8823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8824ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,9521
8825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6122
8826ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,0129
8827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8644
8828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7793
8829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8508
8830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3936
8831ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0545
8832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8741
8833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5792
8834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8835ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ12,0668
8836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0818
8837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3285
8839ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0968
8840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4259
8841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7783
8842ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,2316
8843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8555
8845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1668
8846ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1768
8847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0777
8848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,3171
8850ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1785
8851ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,3529
8852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7811
8853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8215
8856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,319
8858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8815
8859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,75
8861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,452
8862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0046
8867ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,4178
8868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8863
8869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9605
8870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4412
8873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8876ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,1079
8877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8878ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,2974
8879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8994
8880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0326
8882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8838
8888ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2797
8889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2856
8890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9117
8893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8894ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,0241
8895ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ17,3898
8896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,7158
8897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0422
8898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7264
8899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8900ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,5271
8901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6578
8902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0476
8903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,302
8904ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,9473
8905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1106
8906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3835
8907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,52
8908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8910ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,0026
8911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0552
8912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8152
8913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7973
8915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0154
8916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2074
8917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7324
8919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,818
8922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2717
8924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1034
8925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0792
8926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6985
8927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,221
8928ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,9008
8929ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2659
8930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8932ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,6534
8933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6111
8936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4339
8937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8052
8939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2258
8940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9006
8941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8942ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,121
8943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6571
8944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5711
8946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3989
8948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3658
8949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0735
8952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7452
8954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5703
8956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6411
8957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,6483
8958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7426
8960ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,6367
8961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6977
8962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8963ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,6019
8964ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1214
8965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3451
8968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8459
8969ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0494
8970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,9241
8971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6465
8972ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3493
8973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6284
8975ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,6475
8976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5063
8978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6681
8979ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,5054
8980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,858
8981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9536
8983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0765
8984ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,0403
8985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2979
8986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,5697
8987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,966
8988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4657
8989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9319
8990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1658
8991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0584
8992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2157
8993ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,3938
8994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,617
8996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8459
8998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0851
9000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-