Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0876
8602ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,6364
8603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5913
8605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7344
8608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4679
8609ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0085
8610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0016
8611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9031
8612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5433
8613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0956
8614ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ15,6052
8615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8304
8616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,8631
8618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8621ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15,1296
8622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1242
8623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8829
8624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8626ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0612
8627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8379
8628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8629ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,4062
8630ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,0856
8631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2682
8632ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,8505
8633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1056
8634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8599
8635ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,241
8636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7869
8642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9111
8643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8644ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0035
8645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0171
8646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9065
8647ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,037
8648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5189
8650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7166
8655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8111
8657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0607
8658ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,8666
8659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9888
8660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4805
8662ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0051
8663ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0953
8664ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0221
8665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1603
8667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8670ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,3922
8671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2283
8672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,759
8675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5809
8676ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,2881
8677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2921
8678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4632
8680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4034
8681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0509
8682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8684ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,6094
8685ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,6966
8686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8391
8688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2229
8689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5272
8690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4974
8691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,164
8692ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2301
8693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,702
8694ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,3616
8695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1566
8696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8783
8698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2134
8700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0194
8701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6933
8708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6182
8709ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,3211
8710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8712ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,278
8713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6924
8714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8716ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,4469
8717ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,2645
8718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4885
8719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2314
8720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0784
8721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8441
8722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9687
8724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7587
8726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2205
8728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8202
8730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2705
8732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4841
8733ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0158
8734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6527
8735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8736ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,8014
8737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7903
8738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8249
8739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8740ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,04
8741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9455
8744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8745ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,3036
8746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,206
8747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0367
8748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2296
8749ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ12,2745
8750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4922
8751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,815
8753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6448
8756ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,1534
8757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4765
8758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1505
8759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2019
8760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2176
8761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9326
8762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1527
8763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6004
8764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5834
8767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8768ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,6424
8769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1168
8770ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,7549
8771ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,6682
8772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8773ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,0852
8774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6411
8775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2759
8776ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,2139
8777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4988
8778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8983
8779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,1241
8780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7762
8781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,6097
8782ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,2475
8783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2562
8784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8117
8785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8786ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1407
8787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0972
8788ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,059
8789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1329
8790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0496
8792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3138
8793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7765
8794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3166
8795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9334
8796ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,9031
8797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7623
8798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,358
8800ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2101