Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7717
8404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,602
8405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,34
8406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4511
8408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7949
8409ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,0244
8410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1129
8412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2912
8413ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0032
8414ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1021
8415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4793
8417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0181
8418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2782
8419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8420ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,6949
8421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2846
8422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8423ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1335
8424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7369
8426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1748
8427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5736
8428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3504
8430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2142
8432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,1936
8435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7654
8436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1065
8437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8438ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1094
8439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2584
8440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9184
8442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4618
8444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4255
8445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1941
8446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2215
8447ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,8205
8448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,3574
8449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8451ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,315
8452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0122
8453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3511
8455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8479
8456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9003
8458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0107
8459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3267
8460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0661
8463ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,025
8464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8148
8465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2846
8467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0861
8468ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ17,6886
8469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6143
8470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8472ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,23
8473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,507
8475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3461
8476ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,671
8477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,061
8478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3929
8479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1317
8480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9477
8486ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0463
8487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9152
8491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5164
8492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8493ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,4458
8494ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4353
8495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,912
8496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6659
8497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3159
8499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5618
8500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1003
8503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3055
8506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3063
8508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3702
8509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5814
8510ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,08
8511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5821
8512ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,2016
8513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0627
8514ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2775
8515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0598
8516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2006
8518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1202
8519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9787
8522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5573
8523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5784
8524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6986
8525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4634
8526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4381
8529ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,0101
8530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2857
8533ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,5145
8534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,399
8535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5225
8538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8541ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,0168
8542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8828
8543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5092
8546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1349
8547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,332
8548ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4628
8549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2305
8550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3308
8551ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,7625
8552ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2682
8553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6801
8556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,646
8557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8559ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19,2462
8560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,575
8561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3607
8562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5002
8565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1351
8566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,506
8567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4987
8568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0195
8569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5781
8571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2516
8572ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7334
8573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,068
8574ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΣΕΙ19,3882
8575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,202
8581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8065
8584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8586ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,7565
8587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6156
8588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,712
8589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,714
8590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4154
8593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8594ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,4816
8595ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,323
8596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8598ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0882
8599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-