Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8201ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,9656
8202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6974
8203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5451
8206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15
8207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6068
8210ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,4531
8211ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2646
8212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0636
8213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0382
8214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8629
8215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1431
8219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8220ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2293
8221ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9884
8222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3591
8224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7259
8228ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,4545
8229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7303
8230ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,9144
8231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8028
8232ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,793
8233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2593
8234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8237ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,2398
8238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8054
8240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,166
8241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8768
8242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6506
8243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,131
8244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3183
8249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8823
8250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1217
8252ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,4221
8253ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,2873
8254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3158
8255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4765
8256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9625
8259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6173
8260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6688
8261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8262ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,5232
8263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6113
8264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6368
8265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,609
8266ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,3975
8267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6768
8268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5571
8270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7423
8272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2593
8273ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,006
8274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8275ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0799
8276ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0579
8277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6854
8278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8083
8280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8281ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,2047
8282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7318
8283ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,7117
8284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8285ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1533
8286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,097
8288ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,5946
8289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,1369
8290ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,536
8291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1653
8294ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,5236
8295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8975
8296ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,3591
8297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8299ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,4579
8300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2716
8301ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,5239
8302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1685
8303ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,9269
8304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8692
8305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9268
8310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4118
8312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11
8313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8406
8314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,919
8320ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,718
8321ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,2058
8322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2105
8323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7953
8324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9169
8325ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9055
8326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6883
8327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8729
8328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2803
8329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4583
8330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2484
8333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2923
8334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5523
8337ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,6043
8338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3403
8339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,771
8341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,761
8342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5425
8343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5206
8344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9384
8346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0552
8347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4598
8348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7462
8350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0323
8351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9324
8352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1874
8354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8355ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,6203
8356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7373
8360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5424
8361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8362ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,2886
8363ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,7696
8364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7176
8366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,315
8367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,56
8368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,209
8369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8370ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ19,1675
8371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2083
8372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6267
8374ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1888
8375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1465
8376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3709
8377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8379ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,4844
8380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0977
8381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0661
8382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8979
8383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1224
8384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4032
8386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,9133
8389ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,2613
8390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1265
8393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2488
8394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2322
8397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8138
8398ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1154
8399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5032
8400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-