Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5846
8002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7752
8005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8008ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,708
8009ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ15,1077
8010ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,2389
8011ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,0623
8012ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,1827
8013ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2855
8014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9937
8017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6058
8018ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,029
8019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3166
8020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5317
8021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6729
8022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,021
8024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2098
8025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0271
8027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0218
8028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8030ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,9745
8031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8032ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,4116
8033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3665
8035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8338
8038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7412
8040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5498
8042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8043ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,2038
8044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1852
8045ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,7348
8046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9258
8049ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,1216
8050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7496
8052ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,205
8053ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,2359
8054ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15,2842
8055ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,3797
8056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3194
8057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0225
8060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,977
8061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,772
8063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4217
8064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0513
8065ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,4061
8066ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0883
8067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1835
8068ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1481
8069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8284
8070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5417
8071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,178
8072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4729
8073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0311
8074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8618
8075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4093
8076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5696
8077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2756
8082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6712
8083ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,272
8084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,857
8086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7012
8087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0162
8088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5393
8090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3441
8091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0683
8092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9206
8093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2491
8095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0155
8098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5655
8099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4722
8100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9887
8103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7966
8106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8262
8107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7504
8108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4042
8110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0512
8112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1002
8113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4196
8116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8952
8118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,4225
8119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8639
8120ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1003
8121ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,7382
8122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4396
8124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8125ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13,9188
8126ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,5696
8127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9479
8128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1165
8129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4099
8131ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,794
8132ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0052
8133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0025
8134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5652
8135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0096
8136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1437
8137ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,3933
8138ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,937
8139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,547
8140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,491
8141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1944
8142ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,2362
8143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8145ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1805
8146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5885
8150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9177
8151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,2064
8152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,7963
8155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4888
8156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9802
8157ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0918
8158ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,8614
8159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4976
8160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2903
8161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,064
8168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,878
8170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,15
8171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2906
8173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,971
8174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1966
8177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0644
8178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2566
8180ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,9592
8181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,43
8182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,42
8183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9102
8184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5578
8185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6757
8187ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3957
8188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3374
8192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-