Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7801ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,1852
7802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7803ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ13,7248
7804ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19,3882
7805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,9031
7806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1231
7808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8724
7809ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1708
7810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5395
7811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6698
7812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7813ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,4913
7814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9845
7815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6407
7816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,639
7818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7819ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2698
7820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7821ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,0304
7822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7818
7823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7969
7824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5249
7825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3941
7826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,133
7827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7828ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1475
7829ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,7923
7830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9752
7832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,223
7834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0498
7836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5746
7837ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,5425
7838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8015
7839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5004
7840ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,7771
7841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,608
7844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3205
7849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,784
7850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3813
7851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1447
7852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0887
7853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1505
7854ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,6673
7855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2066
7856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9975
7858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4775
7860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9965
7861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3667
7863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0092
7864ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,1636
7865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3839
7866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4004
7867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0634
7868ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,2067
7869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2591
7871ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0339
7872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3951
7875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,733
7876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5046
7879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3345
7880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,119
7881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0797
7882ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,686
7883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4986
7885ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,1584
7886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9715
7887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7888ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0558
7889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3863
7890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7825
7891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7091
7893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,376
7897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0181
7898ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,0673
7899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3271
7900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4495
7901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2759
7902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5045
7903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4781
7904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9415
7905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5078
7907ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,7561
7908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7909ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3067
7910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9565
7912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1234
7913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1333
7914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1728
7915ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,8172
7916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1923
7917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7918ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,0581
7919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1405
7921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7923ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,3067
7924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1039
7925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3336
7926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4709
7927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2575
7928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1719
7929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,13
7930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3219
7931ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,9669
7932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,5364
7936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7282
7939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3979
7940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1815
7943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7854
7944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8274
7948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6026
7950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3769
7951ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,8835
7952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6746
7953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,387
7954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,992
7955ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,3909
7956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,627
7957ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,894
7958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3028
7959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5567
7960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9144
7962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7584
7964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4361
7965ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,439
7966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9944
7967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3869
7971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9034
7973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6355
7976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8442
7977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7979ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16,5792
7980ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,5438
7981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6948
7983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7041
7984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3952
7985ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1006
7986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3418
7987ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,6348
7988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2011
7989ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1395
7990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0078
7991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6941
7992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,098
7994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2345
7995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,736
7996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9534
7997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0233
7998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4406
8000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-