Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2196
602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,424
603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6077
606ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9831
607ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,3951
608ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,5053
609ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,946
610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
611ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2928
612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3415
613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,3938
614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1893
615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7161
616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6146
617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,3775
618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7798
619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7705
620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0075
621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8083
625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3936
626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1613
627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0069
629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9367
630ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2241
631ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ12,7708
632ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19,131
633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
634ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9327
635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
636ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19,0083
637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5608
640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
644ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,2612
645ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0227
646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
648ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ14,7607
649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7296
651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7717
652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6731
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,2381
655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
656ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 2 έτη (ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΕΣ - ΑΞΙΚ10,9881
657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1114
658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9111
659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4338
660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,202
661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4067
662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,4299
663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1692
664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2509
665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,149
666ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,2
667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6774
669ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9083
670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8892
671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1786
673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0969
674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3309
675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8989
676ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,169
677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9007
678ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0248
679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0462
680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3129
681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
682ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΥ17,8957
683ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,7431
684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,5002
686ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17,3917
687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,5578
690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6646
691ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ14,3987
692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
694ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,9439
695ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9293
696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
697ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,6629
698ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,1345
699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
700ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,2817
701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8806
702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0169
704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2983
705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6847
707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0148
711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8508
712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2472
713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0424
714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
715ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,0994
716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8156
717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5575
720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9318
721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4795
722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8558
724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8236
726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7993
727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9442
728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8975
729ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,9276
730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6388
731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8868
732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9355
733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,387
734ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,725
735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
738ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,041
739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
740ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,282
741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6624
742ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,6603
743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5627
744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1508
745ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,9431
746ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7368
747ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ15,2015
748ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,4208
749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2785
751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
754ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,5331
755ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,393
756ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1727
757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0446
758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2884
759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0415
761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,176
762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1739
768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2363
773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
776ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ15,1925
777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,859
778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3587
779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2066
780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0699
781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0786
782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3729
783ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,2911
784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7483
785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6609
786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2037
787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6062
788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,571
789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2865
790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2302
793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6025
794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2118
795ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,3943
796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0133
798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6347
799ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0377
800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3952