Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8754
7602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5383
7605ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,3196
7606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,879
7607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6096
7609ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,9928
7610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2934
7612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6601
7613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,322
7614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6246
7615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2676
7617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8765
7622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5942
7623ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,2543
7624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6859
7625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5645
7626ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,7194
7627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1543
7629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7630ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,5624
7631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1036
7633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7635ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ18,3297
7636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7638ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1869
7639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0788
7642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6817
7643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5391
7644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,1009
7645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2539
7646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6504
7647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7607
7648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3569
7649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7003
7650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7652ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,3204
7653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8623
7654ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,063
7655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0198
7656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6537
7657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6507
7659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2386
7665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9688
7666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,663
7667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7671
7668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6652
7670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,96
7671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4655
7672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3485
7673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2356
7674ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,4101
7675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3529
7678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1507
7679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1567
7680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5986
7681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7682ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8559
7683ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,572
7684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0644
7685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0087
7686ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1801
7687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8647
7688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9622
7689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5763
7694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9297
7696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5468
7697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4437
7698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2883
7699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7701ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,5504
7702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2032
7703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1355
7705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8184
7706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5118
7707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0875
7708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0697
7711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,939
7713ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,2887
7714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2519
7716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0523
7719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9293
7720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4466
7721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,296
7723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,354
7724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5433
7726ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,5998
7727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,6421
7729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7231
7730ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ12,2663
7731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8543
7733ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,8453
7734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1503
7735ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1382
7736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,106
7737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3987
7738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,7048
7740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2005
7741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5801
7742ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1255
7743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4799
7744ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,7709
7745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,584
7746ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,2094
7747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5043
7749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4183
7754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,452
7756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5452
7758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4715
7761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5488
7762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0758
7763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2988
7764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4316
7765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7766ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,926
7767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7768ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1725
7769ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,4427
7770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9493
7771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9298
7772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7773ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2416
7774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9424
7775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1531
7777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7338
7778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5416
7779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2813
7780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4678
7781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0337
7782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9404
7783ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2867
7784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2742
7785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8886
7789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9061
7790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6357
7792ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,203
7793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4357
7794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2068
7795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4562
7796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2748
7797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5939
7799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-