Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2279
7402ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1895
7403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7406ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,2111
7407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7408ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3169
7409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1106
7410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2681
7411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4999
7413ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,5183
7414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6417
7415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8462
7417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,9815
7418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,889
7420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3117
7421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5948
7422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9128
7423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3382
7428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7429ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,0534
7430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5282
7433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5353
7436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,38
7437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7443ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,3743
7444ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0802
7445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9488
7447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7453ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2222
7454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7455ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2769
7456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9772
7457ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ14,8617
7458ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,4741
7459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2371
7460ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1166
7461ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,7044
7462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6005
7463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2432
7464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5277
7467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,643
7468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8982
7469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7470ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,5348
7471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5478
7473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9857
7476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6588
7477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4632
7478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7715
7479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6115
7480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7482ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,8262
7483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1877
7485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1398
7486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2709
7488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3609
7489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5545
7490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8928
7491ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1156
7492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3477
7494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2071
7495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1729
7498ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 2 έτη (ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ14,8822
7499ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,1156
7500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5984
7501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6796
7502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7802
7504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1829
7505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1706
7506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9105
7507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2092
7508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,134
7511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7512ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,6673
7513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7303
7514ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0352
7515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1833
7518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3906
7519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2876
7520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9264
7521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7522ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,2216
7523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7496
7526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6463
7527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7528ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,014
7529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5578
7531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7533ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ18,1079
7534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,5977
7535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9486
7539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8437
7540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7543ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,212
7544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0892
7545ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,8735
7546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,1892
7547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2752
7548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6899
7550ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,6591
7551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5053
7552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6804
7556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9968
7557ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1518
7558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2966
7560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9687
7561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8824
7562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4523
7563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7009
7565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8933
7567ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,6057
7568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5177
7570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7571ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1183
7572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2144
7573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7574ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,2515
7575ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,3772
7576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7953
7577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7578ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,3257
7579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,192
7581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,551
7582ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,2797
7583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7584ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,837
7585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,52
7586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9305
7587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5273
7589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1318
7591ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,1746
7592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5182
7593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4419
7597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8405
7600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1247