Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1628
7202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4213
7203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0386
7205ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,1779
7206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6419
7208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7252
7210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,0362
7211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7212ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0617
7213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,064
7215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8075
7216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,926
7217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2218
7219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8437
7221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9708
7223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3063
7224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4106
7228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,113
7229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4289
7230ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0381
7231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9651
7232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7716
7233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7194
7234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7235ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1398
7236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,52
7237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6343
7239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,369
7240ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,8801
7241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5603
7242ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0346
7243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0464
7244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0132
7246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1029
7248ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,7375
7249ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΥΕΣ - ΠΚ13,7867
7250ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,8182
7251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9317
7252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8506
7253ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,1316
7254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,031
7255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3138
7256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2656
7257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6179
7259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3672
7262ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2798
7263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9713
7264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7023
7265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4218
7266ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2147
7267ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1491
7268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3687
7269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9181
7272ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,2099
7273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5339
7274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8819
7275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0823
7276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4609
7277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7984
7278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1879
7279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,224
7280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7149
7282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4424
7283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7284ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,7256
7285ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ15,7833
7286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8214
7288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,27
7289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7290ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 2 έτη (ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,0029
7291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7294ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2005
7295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1288
7296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7298ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,85
7299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,734
7300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8362
7302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9431
7303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5135
7305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8149
7306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1593
7307ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,3891
7308ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,0123
7309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4042
7311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9258
7312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9241
7313ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0208
7314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9025
7315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7317ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,1134
7318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7319ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2272
7320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,592
7321ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,2761
7322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9292
7323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9269
7324ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,4517
7325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4466
7327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,516
7328ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,5557
7329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7330ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,8524
7331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3592
7333ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0806
7334ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,989
7335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0368
7336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7337ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,5303
7338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4538
7340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7341ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19,0049
7342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6878
7343ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2497
7344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,3044
7345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6623
7346ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,6027
7347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,091
7348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1093
7350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3848
7351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4739
7352ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1433
7353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3695
7354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5973
7355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6313
7356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2268
7359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,1563
7360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0708
7361ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,1606
7362ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,2607
7363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9283
7365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2165
7366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9627
7367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1507
7368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8981
7369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9613
7370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6129
7371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7729
7375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6076
7377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7406
7378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9076
7379ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,4432
7380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6169
7381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9993
7382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4926
7383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9082
7384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5667
7385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6436
7387ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,7407
7388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7390ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,6653
7391ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,9549
7392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,08
7393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7897
7395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3961
7396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5613
7397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4832
7398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5241
7400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-