Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4937
7004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4507
7005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,198
7006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3861
7007ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ17,0184
7008ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,3287
7009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0821
7011ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,7432
7012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5499
7013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7015ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,6929
7016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2109
7018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8334
7019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9963
7020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,9775
7021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6678
7022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7776
7023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6015
7024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0049
7025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5476
7026ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,916
7027ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3819
7028ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0592
7029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3446
7030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1109
7031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3454
7035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9557
7036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3424
7037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7003
7038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7404
7041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,802
7043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1501
7044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9548
7045ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,8779
7046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3075
7048ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,5698
7049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3212
7050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6681
7051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3111
7052ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,1719
7053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7056ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1828
7057ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2385
7058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4326
7059ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,3446
7060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,84
7064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4751
7065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7371
7068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7069ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,1581
7070ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,2836
7071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1438
7073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,086
7075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,511
7078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7079ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1084
7080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6032
7083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7696
7084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0039
7086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8346
7088ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,1899
7089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1744
7090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7307
7092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1039
7095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1753
7096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2885
7097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1948
7098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2741
7101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0608
7102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1518
7103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7118
7104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7604
7105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7110ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,0106
7111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7112ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,0642
7113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3488
7114ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1967
7115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,061
7116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0239
7117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6011
7120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7118
7121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9765
7122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3864
7123ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0328
7124ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,5358
7125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7129ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,1985
7130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9038
7131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7134ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0422
7135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9031
7138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0307
7139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7497
7140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,606
7142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4723
7145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0635
7146ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ17,8552
7147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4069
7148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1965
7149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7150ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,3335
7151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7153ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,5654
7154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5275
7156ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1334
7157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6038
7158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8572
7160ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16,7757
7161ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9811
7162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9631
7165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9069
7166ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1337
7167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7168ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,2203
7169ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9287
7170ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,0102
7171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1753
7172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7711
7173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1343
7174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2542
7176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7277
7178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3837
7179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0216
7180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8853
7182ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,0003
7183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5359
7186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4783
7187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7190ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,1145
7191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4715
7192ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,2997
7193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9255
7194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,741
7195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8443
7197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2977
7198ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0334
7199ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,4204
7200ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,3949