Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6801ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,1096
6802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9888
6803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3574
6805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6807ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,1404
6808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6809ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,163
6810ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1006
6811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2666
6813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8979
6814ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,5618
6815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7643
6819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7395
6820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3631
6821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3555
6824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6581
6826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0893
6827ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,4808
6828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9009
6829ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0352
6830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,246
6831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2934
6832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6448
6835ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,2044
6836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7403
6840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,088
6841ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,2929
6842ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,5274
6843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1694
6844ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,326
6845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9689
6846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0691
6847ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0815
6848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9237
6851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3284
6852ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1821
6853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4978
6854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5276
6855ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,4881
6856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,348
6857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7288
6858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8286
6859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6860ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,7633
6861ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,243
6862ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,6517
6863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6829
6864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3053
6865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9053
6866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8879
6869ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,6449
6870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1163
6873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3016
6875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,7186
6876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4449
6878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6214
6882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2894
6883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0392
6884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8723
6886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,707
6887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0809
6890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4305
6892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9325
6893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7518
6894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0878
6895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2779
6896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7367
6899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7063
6902ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,3457
6903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2733
6904ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,3942
6905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1507
6906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,112
6907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2153
6909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1481
6910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8744
6911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,24
6912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0604
6913ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,1966
6914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1639
6916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1109
6917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2119
6918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5275
6919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5532
6920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2677
6921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,568
6922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5571
6923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6956
6924ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,1992
6925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6465
6929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6262
6930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6931ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,134
6932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8376
6933ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,4275
6934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8283
6935ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,1516
6936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6937ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,9219
6938ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,2478
6939ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0528
6940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4543
6941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8258
6943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9965
6944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6946ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ12,6108
6947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4315
6949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1172
6950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5013
6951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5766
6952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6522
6954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2369
6955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8673
6957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6958ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,0894
6959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9157
6961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6871
6962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0355
6964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9235
6965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8365
6966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6709
6967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4046
6970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6973ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,5003
6974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7272
6976ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,4504
6977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5589
6978ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,5239
6979ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,3939
6980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1529
6981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0643
6982ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,5486
6983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1885
6984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6938
6985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6986ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,4685
6987ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,2232
6988ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,3474
6989ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,03
6990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6793
6991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0243
6992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3066
6993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9189
6994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4526
6995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2079
6996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6483
6997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2664
6998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,665
6999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13
7000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3342