Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0736
6602ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1478
6603ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,135
6604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4151
6605ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0951
6606ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,3295
6607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,724
6610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1726
6611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6613ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,1115
6614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6615ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,1955
6616ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,3684
6617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5547
6618ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0516
6619ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,4628
6620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9624
6622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0277
6624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5926
6627ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,6501
6628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5865
6630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1533
6631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9038
6633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8621
6635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6636ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1758
6637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5526
6638ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1139
6639ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1408
6640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6524
6641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6077
6643ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,058
6644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4256
6645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2483
6648ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,4612
6649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9973
6650ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0528
6651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1905
6652ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0939
6653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9218
6654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7172
6655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4692
6656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0161
6657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9987
6658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5363
6659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6661ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,7583
6662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1974
6664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4747
6665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1709
6666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0639
6668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6669ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,2018
6670ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,4471
6671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9312
6672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4843
6673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2916
6675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7605
6676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5687
6677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1428
6679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5155
6680ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,8492
6681ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0255
6682ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0416
6683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0376
6685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2847
6686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7091
6687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0344
6688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6689ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,3875
6690ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,7185
6691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8616
6693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4618
6695ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,9402
6696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8733
6698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7085
6699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9436
6701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3685
6703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1393
6704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2979
6706ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16,3719
6707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2658
6708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,688
6710ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,3426
6711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7436
6712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1326
6713ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,533
6714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9274
6715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7569
6716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4054
6718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3385
6720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4659
6724ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17,311
6725ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16,1145
6726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5678
6727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0255
6730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4831
6731ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15,7624
6732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3523
6733ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,8174
6734ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,4126
6735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5298
6737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6738ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0147
6739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2308
6740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2218
6741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6742ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0907
6743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6432
6745ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,7096
6746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,474
6747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,042
6748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4145
6749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2855
6750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,6484
6751ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΣΕΙ19,292
6752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,268
6754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0841
6755ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0872
6756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9191
6758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,965
6759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6516
6763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0098
6765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4324
6766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6389
6768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4669
6769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0119
6772ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6693
6773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3437
6774ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,3839
6775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0052
6777ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,8989
6778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8717
6779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6774
6783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3
6785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,016
6786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7531
6788ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2707
6789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6791ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,5024
6792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2326
6793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5636
6794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6796ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2428
6797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4107
6798ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,2674
6799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,331
6800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5416