Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4349
6403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,121
6404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9315
6408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8046
6409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5177
6410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1364
6411ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,5679
6412ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0716
6413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,942
6414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6415ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1244
6416ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2724
6417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,942
6420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1407
6421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5491
6422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3708
6423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6425ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,4591
6426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4155
6427ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,3656
6428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4594
6431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7531
6433ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,0192
6434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6435ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,2087
6436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2135
6437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7974
6438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6437
6439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7174
6441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,935
6442ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1481
6443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3969
6444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0865
6445ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,634
6446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7274
6447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,745
6448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7762
6450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0391
6451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8562
6452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,457
6453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0623
6455ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1222
6456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8974
6457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0556
6458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5994
6460ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1126
6461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3476
6463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0636
6464ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1728
6465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7472
6470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5068
6471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0108
6472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6473ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0232
6474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1624
6476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6777
6477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2258
6479ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,3391
6480ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,085
6481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7125
6484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0009
6485ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ18,6566
6486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3234
6487ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1568
6488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2195
6489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6490ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1161
6491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0832
6492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1297
6493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,361
6494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8294
6497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6823
6498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0043
6499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5134
6500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6503ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,2301
6504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4178
6505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6862
6506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9818
6507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3852
6510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2891
6511ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,6328
6512ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,8361
6513ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,5226
6514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5889
6516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6518ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3371
6519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9632
6520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6521ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17,5111
6522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8465
6523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,199
6526ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,2238
6527ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0129
6528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,9876
6530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,766
6531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7554
6532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4165
6533ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,0712
6534ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,5988
6535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,575
6536ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,7876
6537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3625
6538ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,9622
6539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0455
6540ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,3009
6541ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,073
6542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4869
6545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,687
6546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8737
6547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4583
6548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9008
6549ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,4746
6550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0843
6552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1319
6553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5673
6556ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,5733
6557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0602
6559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2021
6561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7163
6562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1124
6563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6564ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΣΕΙ19,0087
6565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6566ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,4937
6567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6137
6569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0799
6570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8259
6571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6572ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ13,1541
6573ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,8752
6574ΜΑΧΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ19,1569
6575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0281
6578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3413
6579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6483
6580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3192
6581ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,4576
6582ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,2023
6583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2781
6584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8199
6585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6644
6586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,666
6587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8714
6589ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0694
6590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6592ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,4522
6593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6705
6594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1993
6596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6597ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,4705
6598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,347