Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0937
6202ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ13,9632
6203ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ18,0466
6204ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,9557
6205ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1428
6206ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,4149
6207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7477
6209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5321
6212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7321
6213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2199
6214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,8103
6217ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,3829
6218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6744
6219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0909
6222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7408
6223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,909
6225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4157
6226ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,5845
6227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4636
6228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6371
6229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7448
6230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9991
6232ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,1632
6233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4225
6234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2452
6236ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0705
6237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3778
6238ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,4535
6239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4883
6240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8259
6242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3948
6243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8753
6244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0049
6245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3489
6246ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6221
6247ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,73
6248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4507
6250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9408
6251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5073
6253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2296
6254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6866
6255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6989
6257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9909
6259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2033
6261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7071
6262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,944
6263ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,058
6264ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,5563
6265ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,1206
6266ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,358
6267ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,7506
6268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19
6269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,7017
6270ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,3196
6271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6883
6274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4684
6275ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,4379
6276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1701
6277ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3892
6278ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,7633
6279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6280ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19,1952
6281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6946
6282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6941
6283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3474
6285ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19,027
6286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1029
6287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,228
6288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1723
6289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6293ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,1925
6294ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,3902
6295ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1213
6296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0228
6298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6299ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,0299
6300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6302ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2554
6303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7462
6304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7962
6305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5089
6306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2066
6307ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0515
6308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1143
6309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2475
6310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4411
6311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5311
6313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0134
6314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7897
6315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9059
6318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2503
6319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,39
6321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6028
6323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5026
6324ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,393
6325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6327ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0441
6328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5581
6329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3565
6332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1505
6335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9374
6336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3313
6337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9943
6338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9002
6340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7417
6342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6343ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,7846
6344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7862
6348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,275
6352ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,5794
6353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5702
6354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,624
6355ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0603
6356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4438
6357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1826
6359ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4971
6360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9386
6361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6362ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0682
6363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0134
6366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2826
6368ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,702
6369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6370ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,443
6371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4629
6374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2675
6375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,477
6376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4143
6377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3567
6378ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,373
6379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,461
6380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3241
6383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9037
6384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2614
6386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8532
6387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4503
6388ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,25
6389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,161
6390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,349
6392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1839
6393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1292
6394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3107
6395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4861
6396ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1374
6397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6169
6398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4823
6399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-