Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7133
6007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8737
6011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,717
6013ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,0795
6014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5802
6015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1176
6016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1378
6017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3798
6019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3824
6020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3507
6021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0022
6022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,346
6023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5725
6024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5007
6025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8352
6026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2801
6027ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,117
6028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1985
6029ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2378
6030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5925
6031ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,8938
6032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4626
6033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,4267
6034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2403
6035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0916
6036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6037ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,1115
6038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3782
6039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8287
6042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2653
6043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1763
6047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3546
6048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8486
6049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2424
6050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8889
6052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4389
6054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3591
6055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7885
6056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,525
6058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7642
6059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5736
6060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6061ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,321
6062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8686
6063ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,3464
6064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,626
6065ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,5483
6066ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0392
6067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6068ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2946
6069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9374
6071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,354
6073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9736
6074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7894
6078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2419
6079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2395
6080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6273
6083ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,7692
6084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6981
6085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1693
6086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9202
6088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1396
6089ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΥ19,1741
6090ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ17,4123
6091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,4418
6092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3931
6094ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,7733
6095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,959
6096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6737
6097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6688
6099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6100ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0898
6101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,285
6106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5039
6107ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,0281
6108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2235
6111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6114ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2298
6115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,065
6117ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,2275
6118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,847
6119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4055
6120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6121ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1968
6122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5447
6123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9102
6124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9169
6126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9363
6128ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,01
6129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5186
6130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9097
6131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8059
6132ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,3227
6133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6134ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,525
6135ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1759
6136ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,4079
6137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,617
6138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,431
6142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8437
6143ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,1926
6144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5308
6146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6148ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,4004
6149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9116
6153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6068
6157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5974
6158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9089
6160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1004
6161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6056
6162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,691
6163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7886
6164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7357
6165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8142
6166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5916
6167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8443
6168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17
6169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,504
6171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0326
6172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9569
6173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1985
6175ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4032
6176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,069
6177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7817
6182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6183ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,643
6184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,4335
6185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,4021
6187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8235
6190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6192ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,3107
6193ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1555
6194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8224
6195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6196ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1813
6197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0835
6198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,915
6200ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,9959