Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9572
5802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8051
5803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0931
5806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7088
5807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2418
5808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,858
5812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8632
5813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5328
5814ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΥ18,0548
5815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5816ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,1575
5817ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,1594
5818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8644
5819ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,723
5820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7415
5821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5157
5823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9489
5826ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2741
5827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,732
5828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0161
5829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3908
5830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1252
5831ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15,2391
5832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5833ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0513
5834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3052
5835ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,8569
5836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8262
5838ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,1681
5839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,5871
5840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,853
5843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6957
5844ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0879
5845ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,8677
5846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4389
5847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5849ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,5178
5850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7827
5851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5583
5852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3999
5854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6671
5855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9261
5856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,848
5857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7331
5858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9974
5860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6894
5862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8499
5863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1136
5864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6315
5866ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0194
5867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5870ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,073
5871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5873ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,2415
5874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5876ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,0857
5877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7218
5878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5881ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1576
5882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3413
5884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7078
5885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0322
5886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5313
5887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0697
5888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5889ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,998
5890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5786
5891ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16,9891
5892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7316
5893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9571
5894ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ18,3954
5895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1771
5897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0368
5898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7461
5899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4876
5901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2047
5904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8402
5905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5906ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,6272
5907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6691
5908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,932
5909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7939
5911ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0816
5912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8581
5914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4949
5915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9865
5916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3246
5917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9473
5918ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9177
5919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,975
5920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,764
5921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8959
5924ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,8574
5925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5759
5926ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,623
5927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2583
5928ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,8902
5929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9277
5930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5935ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0206
5936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1935
5937ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,5787
5938ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0916
5939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,076
5940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8297
5943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6515
5944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0957
5946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8041
5948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,0654
5950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5951ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,3717
5952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5953ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ17,2711
5954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4428
5955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9033
5956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0864
5957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5961ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,5733
5962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3029
5965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2969
5966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5969ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,4914
5970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0266
5971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1229
5974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2217
5975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6201
5976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8627
5978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6292
5979ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,7182
5980ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,5457
5981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6755
5982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6876
5983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5904
5984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9995
5985ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,5353
5986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1363
5990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,41
5992ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1579
5993ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,883
5994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3848
5996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0327
5997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5026
5999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6953
6000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-