Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,093
402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7405
403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7724
405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4578
406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8043
407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4229
408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3839
409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4163
410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0512
411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8847
412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4324
414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
415ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,4515
416ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,1502
417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7027
418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0956
419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1611
420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4091
421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
424ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0106
425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1807
426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0299
427ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0982
428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8487
430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2717
433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4463
435ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,7628
436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5854
437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
438ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ16,2055
439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6623
441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7951
442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4918
443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3586
444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
447ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,352
448ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,351
449ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6716
450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3945
451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8972
452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
455ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1068
456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3338
459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9787
460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3594
461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3027
462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8121
463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,175
464ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,1751
465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
468ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0403
469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1024
471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9094
473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9319
474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3941
475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1539
476ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,2382
477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
480ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,0002
481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5578
482ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,8503
483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8143
484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
485ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,3841
486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5303
488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1882
489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2785
490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9389
492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2451
494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4915
497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9355
500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7118
502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1755
504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6938
505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9115
506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8407
508ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0072
509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,2824
511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
512ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,5026
513ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0705
514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0385
515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1763
516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4865
517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8988
519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9327
520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
528ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,6913
529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,621
532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2906
534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1604
537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4161
538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
540ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2742
541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
542ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,1409
543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0013
544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2916
547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
550ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0643
551ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ18,0365
552ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,4034
553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1496
555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0081
557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
558ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,6358
559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2654
560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
561ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8075
562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
563ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0335
564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3179
565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0634
568ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,8189
569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
570ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1174
571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0592
572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,228
573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8673
575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1459
576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5601
578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0917
579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,4548
582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1495
583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
584ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0498
585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4093
586ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0352
587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7207
588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8942
589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,1581
590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0429
592ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,3098
593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1904
594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9029
595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2361
597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-