Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5758
5602ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,244
5603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3828
5604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0762
5607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2872
5608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5223
5609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8184
5610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3113
5611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5524
5612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0334
5614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7179
5615ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,3329
5616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8752
5617ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,048
5618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7534
5619ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,7563
5620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5621ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,1769
5622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9969
5624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8731
5625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9991
5628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8077
5629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5541
5630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6242
5632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9941
5635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4094
5637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0062
5639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0579
5640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9058
5641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5642ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,5936
5643ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19,4446
5644ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,4053
5645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,125
5646ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,0185
5647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9259
5648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0964
5649ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,7958
5650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3636
5652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7036
5654ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,047
5655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8506
5656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1925
5658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1867
5659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3994
5660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5678
5661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2773
5664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8412
5665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,48
5666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,033
5667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1423
5668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4259
5669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3211
5671ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,8662
5672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5716
5675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5678ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1303
5679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2829
5680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9453
5681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2408
5683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5698
5684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1676
5685ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,3689
5686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,917
5688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,764
5689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4559
5690ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,2478
5691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1299
5693ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1689
5694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2518
5695ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0612
5696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8255
5697ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,303
5698ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,8527
5699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0024
5700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8764
5703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6987
5705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,778
5706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,5782
5708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1375
5709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0901
5710ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,3632
5711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5712ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,351
5713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1534
5714ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16,6617
5715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5205
5716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2229
5717ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,019
5718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5166
5721ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,0469
5722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3722
5723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5469
5724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2833
5726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1735
5729ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,3233
5730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8228
5731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1962
5732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7913
5734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1896
5735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6199
5736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0376
5739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2483
5741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9112
5742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4663
5743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,815
5744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8426
5745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8604
5748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2767
5753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7817
5757ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,4149
5758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5444
5761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8039
5762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7025
5763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3357
5765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5221
5766ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ18,0522
5767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5324
5769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4687
5772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4027
5773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,804
5775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9854
5776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8411
5778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2648
5779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1197
5780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5781ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,0348
5782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9671
5784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5785ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,2177
5786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5787ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,7255
5788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6477
5789ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,9602
5790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9559
5791ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0229
5792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4419
5793ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,0738
5794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1088
5795ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ19,1245
5796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6701
5797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1481
5798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,476
5800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0869