Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4665
5402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1585
5403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4701
5405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8365
5407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3294
5409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7744
5410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9846
5413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8056
5415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5416ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3041
5417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5421ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,24
5422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7075
5423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3237
5425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5427ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2325
5428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5225
5429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6049
5430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5431ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,3841
5432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9132
5433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4075
5434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,898
5435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5438ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,3717
5439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7049
5440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,903
5446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6425
5453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4995
5454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6072
5456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2349
5457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5459ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΣΕΙ19,0477
5460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9854
5461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5462ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,022
5463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6935
5464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4958
5465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5467ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16,5383
5468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8581
5469ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,1672
5470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5472ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,4843
5473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,015
5476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5421
5478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5759
5485ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1034
5486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4057
5487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4341
5488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1512
5489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3136
5490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8817
5492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,11
5497ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,5462
5498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2715
5499ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1961
5500ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2745
5501ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,0812
5502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,414
5503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,398
5504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,887
5507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5508ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,3864
5509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8554
5511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5944
5513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4587
5514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0557
5515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1207
5516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4965
5517ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,1559
5518ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,2479
5519ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,2374
5520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3855
5521ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2453
5522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2304
5523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2167
5524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8969
5525ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,3846
5526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7885
5527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1946
5529ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,3178
5530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5204
5531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5532ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,4588
5533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2559
5534ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,7435
5535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9296
5536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5538ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ18,0314
5539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6388
5540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3772
5541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6933
5542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2794
5544ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ17,0606
5545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5574
5546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0787
5548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5999
5549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3623
5550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5551ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19,0394
5552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8359
5553ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,2187
5554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3056
5555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5556ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,0049
5557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9524
5559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6103
5560ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,3691
5561ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,4116
5562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0144
5564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4566
5565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8586
5566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4154
5567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,8267
5569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4671
5570ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,118
5571ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,6851
5572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5574ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,3185
5575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5576ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,2218
5577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5578ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,4395
5579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,735
5581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1707
5582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1382
5583ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,7256
5584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8935
5586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5193
5587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5992
5588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1138
5590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,7689
5592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5949
5593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,2824
5594ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,5187
5595ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3613
5596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6379
5597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6661
5598ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,4524
5599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,236
5600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0119