Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5201ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,9925
5202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6269
5203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4869
5204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9299
5205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6401
5206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0857
5208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2982
5211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5641
5212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,996
5214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2786
5215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8716
5216ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,1918
5217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5587
5218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3083
5219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,032
5220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5221ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0596
5222ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1359
5223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3781
5224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4898
5225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8819
5228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0558
5229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7188
5230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9758
5232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8331
5234ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,5622
5235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,1631
5236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0393
5237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5239ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,9285
5240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5241ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4493
5242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1568
5247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5248ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,076
5249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0486
5253ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,1598
5254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4783
5255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,2013
5258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7898
5259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5196
5260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3246
5261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2437
5265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3096
5270ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9145
5271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5272ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3855
5273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9506
5274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5337
5275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3742
5276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6894
5278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3618
5279ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,0549
5280ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,0286
5281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3147
5282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4443
5283ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,2764
5284ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9294
5285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,84
5291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6764
5292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5293ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0036
5294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5295ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0834
5296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7062
5297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9718
5303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5784
5304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9464
5306ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,9357
5307ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,145
5308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,467
5310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4466
5311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3854
5314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7895
5315ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,6193
5316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2221
5317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8944
5320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,2042
5321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2694
5322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1559
5330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3598
5331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2923
5332ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1791
5333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9857
5334ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0107
5335ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,5783
5336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6236
5337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8624
5338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5341ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,3605
5342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9004
5343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9894
5344ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2314
5345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0496
5348ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2777
5349ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1135
5350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5351ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2099
5352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,9656
5353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0879
5354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8913
5355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3584
5358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4207
5359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5360ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,3243
5361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,605
5362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9915
5366ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,694
5367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2299
5368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5369ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,9908
5370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0409
5373ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0318
5374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1399
5375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5022
5378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1761
5379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8512
5380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0845
5383ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2724
5384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3782
5385ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17,5603
5386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4435
5388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8406
5389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9235
5391ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1341
5392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,4834
5394ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1838
5395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3948
5396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7406
5399ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,5573
5400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8956