Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5001ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,7391
5002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,299
5004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6962
5005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4979
5006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5009ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,3465
5010ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,4871
5011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8725
5012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3708
5013ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,7551
5014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2433
5015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2785
5016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0807
5017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5018ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,8115
5019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6698
5021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5022ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,7004
5023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0061
5024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3336
5027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5029ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,6875
5030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2745
5031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5032ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,4008
5033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0327
5034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5035ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,5544
5036ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,8696
5037ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,2505
5038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6854
5039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5040ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,7197
5041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2205
5042ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6609
5043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5044ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,465
5045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7116
5046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9979
5048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5050ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,0655
5051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5053ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1502
5054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8237
5055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4721
5057ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,4044
5058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5060ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0941
5061ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0406
5062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5063ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0692
5064ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ18,53
5065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7046
5067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2318
5068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,267
5070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4711
5073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3698
5074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,1546
5075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6435
5076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5077ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,276
5078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5079ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,6102
5080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0914
5081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2616
5083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4241
5084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4612
5086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0974
5088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8964
5089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6817
5090ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6728
5091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9625
5092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3762
5093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3054
5094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5099ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,311
5100ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,3529
5101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5102ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,424
5103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5107ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,0116
5108ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1803
5109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0935
5110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8557
5112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0531
5113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4627
5114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2017
5115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0006
5116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2284
5117ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1882
5118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7707
5119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9521
5120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,417
5123ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,6771
5124ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2079
5125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5126ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0926
5127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8125
5128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5772
5130ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,1801
5131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6864
5132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5901
5133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8729
5134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1245
5135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6145
5136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4547
5139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1472
5140ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0701
5141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6087
5142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3694
5146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8219
5147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5148ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,4136
5149ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,5054
5150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5235
5151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4604
5152ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,623
5153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0441
5154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5159ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,2834
5160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5706
5161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0881
5162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0988
5165ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,8578
5166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5
5167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1926
5168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2808
5169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9364
5170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,307
5171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5172ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,4953
5173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5174ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,7027
5175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8329
5176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2712
5178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8958
5180ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2155
5181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2109
5182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8763
5184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,844
5186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7015
5188ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,6196
5189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5194ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,5398
5195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,403
5196ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ16,0186
5197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0811
5199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3536
5200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7621