Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,664
4802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3385
4806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7689
4808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4810ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,4477
4811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2374
4813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5392
4814ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,0124
4815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9879
4817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6371
4818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3377
4820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4822ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1758
4823ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2564
4824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9521
4825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5012
4826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7278
4827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8486
4828ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,613
4829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3057
4830ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15,464
4831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4832ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1472
4833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6962
4834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5793
4836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,781
4838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9475
4839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3665
4840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2721
4842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4542
4843ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,8695
4844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4845ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ18,785
4846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1338
4847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8907
4848ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,066
4849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4850ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,5456
4851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8043
4852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2035
4853ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,5964
4854ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1704
4855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9402
4856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,704
4858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9396
4859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8146
4860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3723
4861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1636
4863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5878
4866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1505
4868ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2406
4869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1206
4871ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,2433
4872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4673
4873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4874ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,5257
4875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1644
4876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6431
4877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8859
4878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4880ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,9992
4881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,234
4882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7009
4883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0313
4885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4738
4886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8787
4887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2303
4888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,038
4889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0614
4890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4669
4891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8447
4892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4895ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1096
4896ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,6581
4897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4898ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1545
4899ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,1244
4900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9997
4904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4646
4905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6434
4908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5343
4910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5977
4911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0962
4912ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,603
4913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7831
4914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8058
4915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3253
4916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1128
4917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4008
4918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6188
4919ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0477
4920ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,6901
4921ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,4247
4922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3282
4924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3108
4925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4603
4926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4261
4927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4928ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,564
4929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6233
4930ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,59
4931ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,019
4932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4933ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0662
4934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0376
4935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4936ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,2676
4937ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0764
4938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3941
4939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4941ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,3724
4942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4943ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,0912
4944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3175
4945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3893
4946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5129
4947ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,3395
4948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0036
4949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1797
4952ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,3625
4953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,1287
4955ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,8289
4956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7046
4957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9436
4958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4960ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0187
4961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6205
4962ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7684
4963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9031
4964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9036
4966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,15
4967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,861
4972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,955
4973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0467
4974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0516
4977ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,3245
4978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4552
4980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4981ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ19,2065
4982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5765
4983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2418
4984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,277
4985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8641
4986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0547
4987ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,3677
4988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6265
4992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4125
4993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4997ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0654
4998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1978
4999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1052
5000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6603