Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1801
4603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6196
4604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2608
4605ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,7273
4606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2177
4607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6058
4608ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19,0124
4609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,205
4614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2647
4616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3866
4618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1504
4619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3292
4620ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0127
4621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2605
4622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3649
4623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8098
4624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4625ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,0569
4626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0767
4627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7053
4628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7686
4629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4632ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,3954
4633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4634ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,0201
4635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4636ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,6596
4637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8896
4638ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,9005
4639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,738
4643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4644ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,5191
4645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2611
4646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4934
4647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7683
4649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4265
4650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6555
4653ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,4238
4654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8917
4656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2596
4657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7329
4659ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1022
4660ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,7274
4661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0059
4662ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ12,1666
4663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2279
4664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9232
4668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6837
4670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0049
4671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2847
4672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0643
4674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,12
4676ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,518
4677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4678ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,4769
4679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8228
4680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6953
4681ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,2297
4682ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2826
4683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7344
4684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0772
4685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6467
4686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8809
4688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4298
4689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1356
4690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7082
4691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7534
4692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4696ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ14,559
4697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1332
4698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8467
4701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,474
4702ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,3545
4703ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,6829
4704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1606
4705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3797
4707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0254
4708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7565
4710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4711ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,6637
4712ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,9842
4713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6872
4714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2297
4716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5543
4718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6542
4719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5903
4723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9945
4725ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,1351
4726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7449
4727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4729ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,1708
4730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2802
4731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5975
4733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0883
4734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9564
4735ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,5388
4736ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,519
4737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4740ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6292
4741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6734
4742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4745ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,5368
4746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4748ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ17,0148
4749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9429
4752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7078
4754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3011
4755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6656
4756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3644
4757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9167
4758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,746
4759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4760ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1076
4761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4784
4763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4286
4765ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,302
4766ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2045
4767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5488
4768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6671
4769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9399
4770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4771ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,7933
4772ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,5908
4773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8273
4774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,8403
4775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,649
4776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7722
4777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4778ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,1954
4779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8011
4782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4845
4783ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0991
4784ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0901
4785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6041
4787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5944
4788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9146
4792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8607
4796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9633
4798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3885
4800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-