Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5227
4403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1486
4404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7085
4407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5016
4408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7224
4409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4328
4410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5809
4411ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,0001
4412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7215
4419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4718
4421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4423ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,1135
4424ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7548
4425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2222
4427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5933
4429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6309
4432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,9624
4433ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,0194
4434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2846
4437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5908
4438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,0008
4440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2175
4441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2287
4444ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0326
4445ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,9625
4446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3565
4448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4449ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,0218
4450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6147
4454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4455ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,1504
4456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1856
4459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4377
4460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4578
4462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4464ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0034
4465ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,0073
4466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6848
4468ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8685
4469ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,3047
4470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4348
4471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9553
4474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3286
4475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5555
4476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7099
4477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5808
4478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,97
4479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9705
4480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4363
4481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4482ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,1508
4483ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,4302
4484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4028
4485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7886
4486ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,1498
4487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6849
4488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0119
4489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3505
4490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5398
4491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2913
4492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4493ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,0927
4494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9651
4495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3946
4496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8082
4498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2382
4500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,81
4501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6885
4502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3446
4503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4504ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,5307
4505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7232
4506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0016
4508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1554
4510ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,7853
4511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9542
4512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6332
4513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6819
4514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4515ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,3103
4516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6375
4517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4101
4518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5462
4519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6922
4520ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,2966
4521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7161
4522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8724
4523ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0375
4524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6574
4530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8373
4532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8382
4533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4976
4536ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0186
4537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0162
4538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2061
4539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3837
4546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3398
4548ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,8166
4549ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,4693
4550ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,0336
4551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4552ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,7929
4553ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,7436
4554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4527
4555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0228
4556ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ17,1375
4557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,527
4558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8615
4559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1963
4560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,136
4562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4316
4563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0405
4565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1653
4566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2894
4567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3156
4568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9701
4570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2946
4571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9432
4572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6002
4576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7087
4577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9488
4578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6675
4579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0957
4580ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1468
4581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1799
4583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9445
4585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6351
4587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5043
4589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4416
4590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1193
4591ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,18
4592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0122
4593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6303
4594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4595ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ19,2993
4596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4858
4597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1209
4598ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,7513
4599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3932