Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9069
4202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,41
4203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3679
4204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5197
4205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5525
4207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3678
4208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1572
4209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0788
4210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0975
4211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5294
4214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8782
4216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,787
4217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4652
4218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8514
4219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1735
4221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3207
4222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,413
4223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4225ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,2566
4226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1021
4229ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,403
4230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2195
4231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2358
4232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6011
4233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4234ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0143
4235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5742
4236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8812
4237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7542
4238ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,1632
4239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5606
4240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4951
4241ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,3148
4242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4243ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0162
4244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3921
4245ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,4272
4246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5216
4247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3505
4249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,309
4250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0246
4251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0053
4253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1183
4255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9627
4256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0894
4257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6819
4258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8425
4259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0044
4261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0568
4265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0078
4267ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9308
4268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6194
4269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5396
4271ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΕΣ - ΠΚ19,1751
4272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7963
4273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3325
4274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6187
4277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1027
4278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3915
4279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6542
4281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7161
4282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8
4283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2155
4284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6332
4285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4526
4286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7156
4287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4289ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,3183
4290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6278
4291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4292ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7181
4293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,131
4296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2051
4298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7286
4299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5734
4300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0269
4301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4302ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1098
4303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6585
4305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3429
4307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4308ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0929
4309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8041
4312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1497
4314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2085
4317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,7692
4318ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,7809
4319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4321ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,0314
4322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4045
4323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9405
4324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3576
4326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9232
4327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9775
4330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0189
4331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2607
4332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,988
4333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9897
4335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3189
4336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0496
4338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0405
4340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9655
4341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9546
4344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1245
4345ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,5887
4346ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,9073
4347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9741
4348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8692
4350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1002
4351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,538
4353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4355ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,4573
4356ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,9719
4357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4358ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,0011
4359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3393
4362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4057
4363ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,1315
4364ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ17,6011
4365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6193
4366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,425
4368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4704
4369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,3722
4371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,131
4372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6337
4373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9755
4374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,429
4375ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,7739
4376ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,6381
4377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6097
4378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8991
4380ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1274
4381ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,6931
4382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8768
4383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3604
4384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1041
4385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7631
4386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1826
4387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4655
4388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0081
4390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,998
4391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8592
4392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5559
4393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7179
4394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5481
4395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5779
4396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,917
4398ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,1046
4399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5047
4400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8637