Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,437
4002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,072
4005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8859
4007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7165
4008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5078
4009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4011ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1037
4012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,22
4013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0217
4014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,792
4015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5953
4016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4757
4018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,469
4022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8512
4023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2935
4026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8504
4027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3376
4028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0458
4030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8897
4032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,234
4034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9721
4035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5572
4036ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,2176
4037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4038ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,1365
4039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5067
4041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0553
4042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6766
4043ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0051
4044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6828
4045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3851
4047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5654
4048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8467
4049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5109
4051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5812
4056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4062ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,095
4063ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13,5141
4064ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7164
4065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7351
4066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,906
4071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0696
4073ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,3639
4074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0019
4075ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,3757
4076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7516
4077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9743
4078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4081ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2
4082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7843
4083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2201
4084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4087ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,682
4088ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,7249
4089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0466
4090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7298
4093ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6336
4094ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,0966
4095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2041
4096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4418
4100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1238
4101ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0527
4102ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0608
4103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4729
4105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4626
4106ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,147
4107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1629
4109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9405
4111ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,28
4112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6524
4113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9148
4114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5038
4115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6881
4117ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3372
4118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4121ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0303
4122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9045
4123ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,2202
4124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,325
4125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9288
4126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3205
4127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6396
4129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4997
4130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4431
4131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2971
4132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7493
4134ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1285
4135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5953
4136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9401
4138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9615
4140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9424
4141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6248
4142ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,3773
4143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,688
4144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3494
4145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7408
4146ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0371
4147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4786
4148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8652
4150ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2945
4151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2788
4153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4453
4154ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,2822
4155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0007
4158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7579
4159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0594
4160ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,9233
4161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0124
4162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,044
4164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4165ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1925
4166ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1675
4167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4168ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,4883
4169ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,4672
4170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,515
4172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,431
4173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9543
4174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3944
4176ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,6662
4177ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,3666
4178ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,6722
4179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4137
4181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2477
4182ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16,5753
4183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6338
4184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9275
4190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,564
4193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0321
4194ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0448
4195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3121
4196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0621
4198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,552
4199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0191
4200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,149