Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3801ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,4764
3802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0572
3803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4533
3804ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1988
3805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0381
3808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1705
3810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,3579
3811ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,6004
3812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,15
3813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4803
3814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3815ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,6312
3816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3404
3817ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,6491
3818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3822ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,194
3823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8806
3824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4465
3825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9103
3829ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0589
3830ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0553
3831ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1135
3832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1099
3835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0063
3836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0235
3837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8316
3838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1912
3839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7085
3842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3843ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,1252
3844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3845ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,0057
3846ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,346
3847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7579
3851ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8928
3852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,913
3853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4361
3854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8973
3855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,465
3856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2026
3857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3858ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,2405
3859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6123
3861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6337
3862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3739
3863ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,1572
3864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4757
3866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6369
3867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3869ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,394
3870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3871ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,8891
3872ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1936
3873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4231
3875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5512
3877ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,6648
3878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3879ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,5171
3880ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0466
3881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8411
3882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9969
3883ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,2673
3884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4777
3886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0738
3887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,009
3889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3890ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,7037
3891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0495
3892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0928
3894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1284
3895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8629
3896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1004
3900ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,055
3901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3904ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,287
3905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,194
3907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1055
3908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4941
3909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4374
3910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,524
3911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2839
3913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0114
3914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8955
3916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6565
3918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7798
3919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,579
3920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3486
3923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0526
3924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4033
3925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0082
3927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3115
3928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,935
3930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,99
3931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3933ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9415
3934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3222
3936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8006
3937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3648
3938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0937
3939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3249
3940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2769
3941ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,2081
3942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4861
3944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5668
3946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0027
3949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4455
3950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7448
3952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1691
3953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2487
3955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2063
3957ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ19,088
3958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6331
3959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3960ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,4349
3961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3962ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,404
3963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,528
3969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3972ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,3152
3973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0507
3974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0869
3976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,8494
3977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1571
3978ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1139
3979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3009
3980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4711
3981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6026
3982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7389
3983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1228
3984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9787
3985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,457
3986ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,3977
3987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4566
3988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3485
3989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8622
3992ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,574
3993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8391
3994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8191
3996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7993
3997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7483
3999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-