Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
201ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,134
202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,234
203ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,6831
204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,932
205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0564
206ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,9239
207ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,7867
208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8223
209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1763
210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3553
211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7291
212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4832
213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1848
214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1106
216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3328
218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2181
219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5128
220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2238
221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
224ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8763
225ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,068
226ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1438
227ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,3073
228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9618
229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1197
230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
231ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,1295
232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3709
233ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ16,1305
234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3224
235ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,1581
236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0011
238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3918
239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4732
241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
243ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,5488
244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9858
245ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1312
246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9505
247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5682
248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
249ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,2385
250ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0808
251ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,0938
252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7846
254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7329
255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,2572
256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
257ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,4729
258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
259ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,2401
260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3427
261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0831
262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5426
265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
267ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,1979
268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9341
269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1772
270ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0656
271ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,3705
272ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1733
273ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,8352
274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4153
277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9382
278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
279ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,5497
280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4793
281ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,8454
282ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΕΣ - ΠΚ14,0659
283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0757
284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6146
286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3467
288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9896
290ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,2152
291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9675
293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3058
294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
295ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,7485
296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2843
297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4584
299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9727
300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,2014
301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
303ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,2902
304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2131
305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4476
307ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,0473
308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9539
309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5046
313ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,8992
314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,924
316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2741
317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4871
320ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,6417
321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3101
323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0666
324ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2556
325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0858
326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3754
327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3371
328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6811
329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6938
331ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0504
332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4811
333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3583
334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9172
336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4505
337ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,1909
338ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2514
339ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,2508
340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1703
341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0639
342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,764
343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
344ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,5681
345ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1139
346ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,9988
347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5266
348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4752
350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1069
351ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,5274
352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6977
354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8209
355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7153
358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5214
361ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,5553
362ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2458
363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4522
365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2034
366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1372
367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98
368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8475
369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7446
370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
373ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19,1146
374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7667
375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0971
376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6824
377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8629
378ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,4126
379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5694
380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4274
381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8822
382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
383ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,6699
384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4136
385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3692
387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9232
388ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,127
389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0465
392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1468
394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2005
396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2078
399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5545
400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6188