Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1283
3602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,825
3603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2362
3605ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,4974
3606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9636
3607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1158
3608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4495
3609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,992
3613ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,1461
3614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4448
3616ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,685
3617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0461
3618ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,0979
3619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,134
3621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,551
3622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7344
3623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1531
3624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0902
3626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3629ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,2229
3630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,2391
3631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3632ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,0353
3633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8616
3636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2942
3639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1883
3642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3645ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,3017
3646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7381
3649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2306
3651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9752
3652ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2142
3653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0798
3654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,164
3655ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,2015
3656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3697
3657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1572
3659ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,0221
3660ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,3015
3661ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16,0677
3662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,202
3664ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1816
3665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4317
3666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8113
3667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0886
3668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,066
3673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,4642
3674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,035
3676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0228
3678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6931
3681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3682ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2749
3683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,503
3684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6708
3685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4883
3686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4886
3689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1391
3690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1933
3693ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,3759
3694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1965
3696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1797
3697ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,5455
3698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7918
3700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3488
3701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,718
3703ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1943
3704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,349
3705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1408
3706ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19,144
3707ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,724
3708ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,614
3709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6249
3712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1489
3713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1577
3714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,261
3715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5779
3716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7544
3717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0537
3718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,4288
3719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8573
3720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,019
3721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0262
3724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0624
3725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0784
3726ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0707
3727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9079
3728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0943
3730ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7293
3731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4302
3734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6856
3735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3736ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9722
3737ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,4045
3738ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1415
3739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9355
3740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7387
3743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5981
3747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8513
3750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3751ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,0842
3752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5718
3753ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1153
3754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7027
3755ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,3489
3756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3308
3757ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,6262
3758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3760ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ19,0605
3761ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,4986
3762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,97
3763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2051
3765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2141
3766ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,9813
3767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1536
3768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3770ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2628
3771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0394
3772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0927
3774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3776ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,7362
3777ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,7386
3778ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1159
3779ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16,5873
3780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3781ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8994
3782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4545
3783ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,2259
3784ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,1154
3785ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,3636
3786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1101
3788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1965
3789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5734
3790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9296
3791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,702
3794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3666
3795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6207
3797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,2065
3798ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΣΕΙ19,5637
3799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7357
3800ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,6813