Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4639
3402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0002
3403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3406ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,5807
3407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7218
3408ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ18,4177
3409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3410ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,8072
3411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0895
3412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3965
3414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3415ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,6735
3416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4763
3418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4055
3420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6886
3421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8726
3424ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2837
3425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3426ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0027
3427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3427
3428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4612
3429ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,1591
3430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3872
3432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0757
3433ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1029
3434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9864
3435ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0848
3436ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8086
3437ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,7943
3438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3439ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0937
3440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8739
3441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7607
3442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3443ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,7368
3444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3953
3446ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,8511
3447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3448ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2478
3449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0216
3452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0043
3460ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ18,1512
3461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7619
3462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3873
3463ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,4461
3464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8788
3465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8569
3466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3467ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0927
3468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6297
3469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6758
3470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3376
3473ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1917
3474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1921
3475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3480ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ18,215
3481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9304
3483ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,6058
3484ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,6171
3485ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0487
3486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3487ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,3423
3488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8396
3489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4587
3490ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2097
3491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5126
3493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6565
3494ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,5493
3495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7938
3496ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,1479
3497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,858
3498ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2151
3499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6115
3500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7966
3502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0169
3503ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,675
3504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9606
3506ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,9571
3507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3084
3508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3167
3511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,1327
3512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8956
3513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9235
3514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7835
3516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7479
3517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5444
3519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4588
3520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,137
3522ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,107
3523ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,0763
3524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3496
3525ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,6753
3526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3528ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,159
3529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1745
3531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5581
3532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5916
3533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0622
3534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0734
3536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2302
3537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9881
3538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5905
3539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6261
3545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3618
3547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9988
3550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3551ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,4031
3552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5068
3554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0109
3555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0268
3557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3558ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,6308
3559ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17,2147
3560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5678
3561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,4737
3562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,26
3563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9405
3564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2469
3566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3568ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,0318
3569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4481
3570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,426
3571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2389
3575ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,6055
3576ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,5602
3577ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0154
3578ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,1252
3579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,388
3581ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1573
3582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3025
3583ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,4068
3584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6531
3589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2102
3590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0139
3591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0825
3592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0194
3593ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,741
3594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3595ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,5417
3596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6287
3597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,481
3598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4121
3599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0032